ANBI STATUS

Het LeidenAsiaCentre wordt aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status wordt alleen verleend aan organisaties die zich – zoals het LeidenAsiaCentre – nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Het LeidenAsiaCentre doet onderzoek en organiseert bijeenkomsten met het doel om de (publieke) kennis over (Oost-)Azië te vergroten – zodat het beleid en het debat gestoeld zijn op feiten in plaats van vooronderstellingen. Het LeidenAsiaCentre positioneert zich met zijn aanpak op het kruispunt van overheid en academie, bedrijfsleven en media. Het LeidenAsiaCentre is daarmee de verbindende vraagbaak voor Azië-gerelateerde kwesties.

Conform de voorwaarden van transparantie die horen bij een ANBI-status, publiceert het LeidenAsiaCentre zijn jaarverslag en activiteitenoverzicht.