Loading Events

De registratie is gesloten, mocht u toch het evenement willen bezoeken, stuur dan een bericht naar events@leidenasiacentre.nl!

Wat stellen de bilaterale banden tussen Nederland en China voor? Bestaat er anno 2019 nog ruimte voor betrekkingen tussen Den Haag en Beijing, of lopen alle wegen langs Brussel? Wat drijft de bilaterale relatie met China, en welke invloed heeft Nederland daarop? Deze en andere vragen staan centraal tijdens een historische terugblik en boekpresentatie door jurist-historicus Vincent Chang en een gesprek met de voormalige Ambassadeur te Beijing, Ed Kronenburg, over de hedendaagse betrekkingen. Deelnemers maken kans op een exemplaar van Chang’s nieuwe boek Forgotten Diplomacy: The Modern Remaking Of Dutch-Chinese Relations 1927-1950.

Stipt 16:00 wordt er begonnen. Inloop en ontvangst vanaf 15:30. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

 

Nederland en China – Toen en nu

Nederland en China kunnen bogen op meer dan 400 jaar wederzijdse contacten. Diplomatieke betrekkingen werden formeel aangeknoopt in 1863, toen Nederland in navolging van de grootmachten een “ongelijk” verdrag met China sloot. Gedurende de 80 jaar die daarop volgden, droeg Nederland bij aan de instandhouding van een multilateraal systeem van extraterritoriale rechten en eenzijdige privileges in China. Aan Nederlandse participatie in dit systeem kwam midden 20e eeuw een einde als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie van Indonesië en de Chinese burgeroorlog. Maar 80 jaar na dato leeft het trauma van de Eeuw der Vernedering in China nog onverminderd voort als ideologische ankerplaats voor het Chinese natievormingsproject.

Sinds de eerste aanzet in 1995 tot een gemeenschappelijk Europees China-beleid wordt de relatie tussen Nederland en China opnieuw in toenemende mate in multilateraal verband vormgegeven. Recentelijk stelde het kabinet dat in de huidige “multipolaire wereld” de EU het belangrijkste kanaal is in de relatie met China en dat het Nederlandse China-beleid complementair is aan dat van de EU. Maar wat betekent dat in de praktijk? Kan Nederland zijn China-belangen binnen de EU effectief behartigen? Met welke lidstaten trekt het daartoe op, en hoe draagt dit bij aan de interne cohesie binnen de EU? En welke ruimte resteert er buiten het EU kader voor bilaterale betrekkingen met China? Hoe kijkt Beijing tegen deze relatie aan, mede in het licht van de historie en haar traditionele
terughoudendheid waar het gaat om multilaterale diplomatie? Deze en andere vragen vormen op 12 december 2019 het onderwerp van een gesprek tussen Vincent Chang, jurist-historicus en onderzoeker van het LeidenAsiaCentre, en Ed Kronenburg, oud-Ambassadeur te Beijing. De aanleiding van dit evenement is het verschijnen van Chang’s monografie over de moderne Nederlands-Chinese betrekkingen (1927–1950), dat bij deze gelegenheid door de auteur zal worden gepresenteerd. Oplettende toehoorders maken kans op een exemplaar van het boek. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Title

Go to Top