Vincent Chang

RESEARCH FELLOW

Vincent Chang is jurist, onderzoeker en universitair docent. Na een plaatsing in China verruilde Vincent zijn loopbaan bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam voor het domein van de Chinastudies, en promoveerde hij in 2016 op de historische ontwikkeling van de moderne Chinese diplomatie. Als consultant adviseert hij Nederlandse overheidsinstanties, kennisinstellingen, cultuurmakers en bedrijven bij hun activiteiten in opkomende regio’s in West-China. Vincent bekleedde verschillende posities bij universiteiten in Nederland en China. Naast vakpublicaties droegen zijn onderzoeksbevindingen bij aan speciale uitgaven, documentaires, tentoonstellingen en publieke bijeenkomsten over de historische betrekkingen tussen Nederland en China.

Wetenschappelijke discipline

Chinastudies, internationaal recht, internationale betrekkingen

Focus

In het kader van zijn fellowship bij het LeidenAsiaCentre onderzoekt Vincent hedendaagse Chinese visies op diplomatie en internationaal recht tegen de achtergrond van China’s bilaterale betrekkingen met de EU en met Nederland. In een eerste project zal Vincent onderzoeken hoe Chinese beleidsmakers, diplomaten en waarnemers na de verschillende crises die Europa recent ten deel vielen, vandaag de dag tegen de EU en samenwerking met de EU aankijken. Een tweede project bestudeert de plaats van het internationale recht in het moderne diplomatieke discours sinds de aanknoping van officiële betrekkingen tussen Nederland en China. Beide deelprojecten brengen ieder vanuit hun eigen invalshoek belangrijke implicaties in kaart van China’s internationale opkomst. Aldus beoogt het onderzoek het publieke debat te informeren en aanbevelingen te geven voor beleid dat recht doet aan de veranderende wereld om ons heen.

Methode

Het onderzoek voor dit project bestaat uit een combinatie van bronnenonderzoek en veldwerk. Het eerste deelproject behelst een brede analyse van publieke bronnen, zoals recente Chinese beleidsdocumenten, officiële verklaringen, nieuwsberichten, commentaren in relevante media en academische publicaties, gecombineerd met semigestructureerde interviews met beleidsmakers, diplomaten, academici en waarnemers in China en Europa. Het tweede project rust op onderzoek van historische archiefbronnen in Nederland en China en van juridische leerstukken in de betreffende internationale rechtsgebieden.

Publicaties

Vincent Chang en Frank Pieke, China, de EU en Nederland – Een Chinees perspectief. De auteurs publiceerden een gerelateerd artikel in Asia Europe Journal.

Klik hier om een review te lezen van Vincent Chang’s boek Forgotten Diplomacy. The Modern Remaking of Dutch-Chinese Relations, 1927–1950 (Brill, 2019).

Putting Europe Last?, een artikel van Vincent Chang over de Chinanotitie van de Nederlandse overheid en EU-China relaties.