Report: “Resolving Labour Shortage? The Digital Transformation of Working Practices in the Japanese Service Sector”

The text below is only available in Dutch 

Op 24 juli 2019 presenteerde Dr. Saori Shibata haar onderzoek naar de digitale transformatie van arbeid in de Japanse dienstensector tijdens een symposium georganiseerd door de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Shibata’s onderzoek, dat zich grotendeels toelegde op de automatisering van de Japanse horeca, bevat mogelijk waardevolle lessen voor Nederland. Dit verklaart waarom KHN heeft meegewerkt aan dit onderzoek van het LeidenAsiaCentre. Klik hier om het (Engelstalige) onderzoek te lezen.

Dr. Saori Shibata (Universiteit Leiden)

Dr. Shibata (midden) met Japans honorair consul Jos ter Avest (links) and Dirk Beljaarts, algemeen directeur KHN.

Japan is bijzonder geschikt voor een dergelijk onderzoek, omdat het van de hoogontwikkelde economieën als een de meeste te kampen heeft heeft met een vergrijzende bevolking en een groeiend arbeidstekort. Bovendien loopt het land voorop wat betreft de ontwikkeling van een digitale economie. De dienstensector is daarbij bijzonder interessant, aangezien zij relatief arbeidsintensief is. Volgens KHN (wiens verslag hier te lezen is) laat Shibata’s onderzoek zien dat robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie bijdragen aan het terugdringen van het arbeidstekort in de Japanse dienstensector en tegelijkertijd de ervaring van de klant kunnen verbeteren. Desondanks plaatst Shibata eveneens een aantal kantentingen bij deze ontwikkelingen, waaronder lagere lonen voor laagopgeleid personeel en het gevaar van “deskilling” van werknemers.

KHN maakte de bovenstaande video naar aanleiding van het onderzoek.

Want to share? Choose Your Platform!

Published On: July, 2019