Home

PARTNERS IN RESEARCH AND KNOWLEDGE

ONDERZOEK

Het LeidenAsiaCentre genereert nieuwe kennis over het moderne Azië die beantwoordt aan een directe maatschappelijke vraag door middel van verschillende projecten.

… lees meer »

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

In samenwerking met onze maatschappelijke partners organiseren wij evenementen over actuele gebeurtenissen omtrent Azië en Nederland alswel conferenties en bijeenkomsten over onze projecten.

… lees meer »

PUBLICATIES

Onderzoeksprojecten van het LeidenAsiaCentre leiden veelal tot publicaties in zowel academische tijdschriften als media. Ook geven wij onze eigen boeken uit onder de LeidenAsiaCentre Press.

… lees meer »

Nieuws

Terugblik: Koopt China Europa op? 17 oktober 2018

“Koopt China Europa?”, dat was de titel van het succesvolle “Haagsch College” waarin professor Frank Pieke (voormalig directeur van het LeidenAsiaCentre en huidig CEO en directeur van MERICS) op 27 september jl. inging op de aard en invloed van China’s investeringen in Europa.

Tegenover een volle zaal gaf professor Pieke zijn visie op de recentelijk verharde Europese beeldvorming rond China en vervolgens wierp hij, aan de hand van drie praktijkvoorbeelden, kwalitatief licht op de verscheidenheid van Chinese investeringen in Europa. Ook gaf hij aan dat er aan de Europese zijde van deze kwestie de nodige verscheidenheid in belangen bestaat. Het was daarom des te passender dat, na dit “mini-college”, Esther de Lange (CDA Europarlementariër) aanschoof voor een paneldiscussie en de problematiek verder vanuit het EU-politieke perspectief kon belichten.

Het volledige programma is opgenomen en openbaar gemaakt.

Klik hier om het terug te kijken

Artikel: “Opa en oma are watching you: Japanse pensionado’s opereren vrijwillig als buurtwacht” 11 oktober 2018

Dr. Erik Herber legt uit in een interview met de Mare hoe een Japanse programma voor misdaadpreventie miljoenen, vooral ouderen, mensen op de been houdt.

Hoe deze vrijwillige misdaadpreventie precies in zijn werk gaat en in hoeverre dit initiatief effectief is, legt Dr. Herber uit in de 27 september editie van de Mare.

Lees hier “Opa en Oma are watching you” in de Mare

In een speciale uitgave “Japanese Crime Prevention” van het International Journal of Law, Crime and Justice, gewijd aan vrijwillige misdaadpreventie, presenteert Dr. Herber zijn verdere bevindingen.

Lees hier de speciale uitgave van het Journal of Law, Crime and Justice

Save the Date 9 november: China’s rol in internationale onderzoeks- en onderwijssamenwerkingen 1 oktober 2018

Op 9 november presenteert het LeidenAsiaCentre zijn onderzoeksrapport naar de betekenis van Europees-Chinese wetenschappelijke en onderwijssamenwerkingen.

Hoofdvragen bij dit onderzoek dat in februari jl. van start ging waren:

  • Welke doelstellingen kent de Chinese strategie voor onderzoek en hoger onderwijs en hoe vertaalt zich dat in de manier waarop Chinese partnerinstellingen samenwerking zoeken?
  • Welke problemen ondervinden Europese instellingen in die samenwerking?
  • Welke risico’s zijn er bij die samenwerking en hoe kunnen we die risico’s het hoofd bieden?
  • Wat zijn de belangrijkste voordelen van samenwerking met Chinese partners?

 

Op basis van 60 diepte-interviews met beleidsmakers, vertegenwoordigers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit m.n. Nederland, China, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Polen en analyses van beleidsdocumenten worden deze vragen beantwoord. Het rapport doet tevens concrete aanbevelingen om de samenwerking te verbeteren.

Aan dit onderzoek is door een team van vier onderzoekers van het LeidenAsiaCentre sinds februari 2018 gewerkt. Zij werkten daarbij samen met The Hague Centre for Security Studies en Prof. Marijk van der Wende van de Universiteit Utrecht, die onderzoek doen naar verwante thema’s.

Naast een presentatie van de resultaten van het onderzoek zal er tijdens de bijeenkomst ruimte zijn voor discussie  en het uitwisselingen van ervaringen. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

 

Onderzoeksteam:

Prof. Dr Frank Pieke (UL en Mercator Institute for China Studies), Dr Ingrid d’Hooghe (UL), Annemarie Montulet (KNAW) en Marijn Wolff (LAC)

K-Pod: Podcast over Korea 1 oktober 2018

K-Pod is een initiatief van het Haagsch College en het LeidenAsiaCentre. Het is een gratis podcast die geheel over Korea gaat met elke aflevering een ander onderwerp. De podcast wordt gepresenteerd door hoogleraar Koreastudies Remco Breuker en presentator en journalist Annette van Soest.

In de eerste K-Pod vraagt Annette van Soest aan Remco Breuker hoeveel macht Kim Jong-un nu echt heeft. Het antwoord wordt uitgebreid besproken in de eerste aflevering die te beluisteren is via de website van het Haagsch College en op Spotify.

Klik hier voor K-Pod via haagschcollege.nl

Klik hier voor K-Pod via Spotify

Agenda

China’s rol in internationale onderzoeks- en onderwijssamenwerkingen

9 november 2018 |  10:00 - 14:00

Op 9 november presenteert het LeidenAsiaCentre zijn onderzoeksrapport naar de betekenis van Europees-Chinese wetenschappelijke en onderwijssamenwerkingen.

Hoofdvragen bij dit onderzoek dat in februari jl. van start ging waren:

... lees verder »

Meer weten »