Verslag: In context – De bilaterale band met China toen en nu

Op donderdag 12 december presenteerde jurist-historicus en fellow van het LeidenAsiaCentre Vincent Chang zijn nieuwe boek “Forgotten Diplomacy: The Modern Remaking Of Dutch-Chinese Relations 1927-1950″ dat verschenen is bij uitgeverij Brill. Hierna ging hij voor een volle zaal in het Huis van het Boek | Museum Meermanno in gesprek met Ed Kronenburg, tot voor kort Nederlands ambassadeur te Beijing, over de huidige relatie tussen Nederland en China.

Vincent Chang presenteert de belangrijkste bevindingen van zijn nieuwe boek

Na een korte introductie van Lily Sprangers, manager van het LeidenAsiaCentre, begon Vincent Chang met het toelichten van zijn onlangs verschenen boek. Onder andere aan de hand van intrigerende foto’s zette hij uiteen op welke manieren de periode 1927-1950 belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de bilaterale verhoudingen tussen Nederland en China. Ook legde hij uit hoe het bronnenmateriaal, op basis waarvan het boek is geschreven, is verzameld en benaderd.

Vervolgens legde Chang de link naar de hedendaagse verhoudingen tussen beide landen aan de hand van een vraaggesprek met Ed Kronenburg. Onder andere werd hierin besproken in hoeverre Nederland zijn China-belangen met succes weet te behartigen binnen de EU, met welke lidstaten het hierbij optrekt en hoe dit bijdraagt aan interne cohesie binnen de EU. Ook werd er besproken welke ruimte er nog overblijft buiten het kader van de EU voor bilaterale betrekkingen met China, en hoe Beijing aankijkt tegen deze relatie, onder andere in het licht van de historie en haar traditionele terughoudendheid waar het gaat om multilaterale diplomatie.

Tot slot kreeg het publiek uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen aan zowel Vincent Chang als Ed Kronenburg, waarna zij zelf ook het vuur aan de schenen werd gelegd in de vorm van een quiz. Aan de hand van een aantal vragen over de (historische) Nederlands-Chinese relatie en Chang’s onderzoek werd bepaald welke bezoeker er met een exemplaar van het nieuwe boek naar huis mocht.

U kunt Vincent Chang’s boek bestellen via deze link: Forgotten Diplomacy: The Modern Remaking Of Dutch-Chinese Relations 1927-1950


Ed Kronenburg krijgt het nieuwe boek uitgereikt uit handen van Vincent Chang.

Want to share? Choose Your Platform!

Published On: December, 2019