Het Oplossen van Arbeidstekorten? De Digitale Transformatie in de Japanse Dienstensector

Photograph by Kentaro Hatori. Creative Commons.

Dit project zal onderzoeken op wat voor een manier de zogeheten ‘digitale economie’, waaronder automatisering en robotisering, problemen kan oplossen die gepaard gaan met arbeidstekort in de Japanse dienstensector (voedsel). Japan is bijzonder geschikt voor dit onderzoek aangezien het een van de meest geavanceerde industriële democratieën is die de vergrijzing van de bevolking en het tekort op de arbeidsmarkt het meest acuut heeft ervaren. Daar komt bij dat Japan een voordeel heeft vanwege een relatief geavanceerde ontwikkeling van de digitale economie. De dienstensector is relevant in deze context aangezien het een van de meest arbeidsintensieve sectoren in. In 2012 was meer dan 75% van de Japanse beroepsbevolking werkzaam in de dienstensector, hetgeen bijna 70% van Japan’s BBP genereerde.

DOEL

Het doel van dit project is om aan te tonen hoe de ontwikkeling van de digitale economie in de dienstensector het werk en de werkomgeving heeft veranderd. Ook zal dit project trachten tracht te achterhalen of de ontwikkeling van de digitale economie een oplossing zal bieden voor de uitdaging van een tekort aan arbeidskrachten op de lange termijn.

FASES

Dit project onderzoekt de voedsel industrie van de dienstensector. Dit onderdeel van de dienstensector is niet alleen gekozen niet alleen vanwege de belangrijke positie binnen de Japanse economie, maar vanwege hun positie binnen de Nederlandse economie.
Fase Een. Het in kaart brengen van de recente groei van de digitale economie, inclusief automatisering, digitalisering en robotisering in de dienstensector (voedsel).
Fase Twee. Het analyseren van gerelateerde veranderingen in arbeidsrelaties: de positieve invloed van de digitale economie op de werkstijl, inclusief samenwerking met robots, verhoogde efficiëntie op de werkplek, en de negatieve invloed van de digitale economie op werknemers, inclusief verbeterde controle en monitoring op arbeid, vervagende verschillen tussen werk en leven, en een verdere toename van precaire arbeid (deeltijdwerkers), met daaropvolgende implicaties voor ongelijkheid en het vermogen van werknemers om te consumeren.
Fase Drie. Het identificeren van de sociaaleconomische implicaties van voortschrijdende technologie in het geval van Japan (oplossing voor arbeidstekorten, verandering in de balans tussen werk en privéleven, variëteiten van werkstijl, polariserende inkomsten en ongelijkheid, resulterende stagnerende consumptie, en langetermijnimplicaties op de macro van Japan economie).

PROJECTDUUR

Januari 2018 tot Juli 2019

ONDERZOEKERS

Dr. Saori Shibata