Rapport “China’s invloed en de Chinese gemeenschap in Nederland”

 

Click here for an English (Machine) Translation of the Report

中文版摘要与政策建议

Het LeidenAsiaCentre publiceert het onderzoeksrapport “China’s invloed en de Chinese gemeenschap in Nederland” van Professor Frank Pieke (Universiteit Leiden/LeidenAsiaCentre).

In dit onderzoek heeft Pieke zich geconcentreerd op de vraag in hoeverre eventuele invloed vanuit de Volksrepubliek China een bedreiging vormt voor de grondrechtelijke vrijheden van in Nederland wonende Chinezen en Chinese Nederlanders.

Dit rapport is gefinancierd met onderzoeksgeld van het China Kennisnetwerk van de Rijksoverheid. Het China Kennisnetwerk heeft tot doel China’s beleid, motieven en visie beter te begrijpen om zo effectiever beleid te ontwikkelen. Dit onderzoek van het LeidenAsiaCentre behelst één van de onderwerpen waarover meer kennis gewenst is.

Uitgangspunt van dit verkennende onderzoek is het begrijpen van de rol van prominente Chinees-Nederlandse personen, organisaties en media in China’s invloedsstrategie. Daarnaast is onderzocht in hoeverre invloed vanuit China een bedreiging vormt voor de grondrechtelijke vrijheden van in Nederland wonende Chinezen en Chinese Nederlanders. Het is dus nadrukkelijk niet het doel de mate en/of beleving van Chinese invloed onder alle Chinese Nederlanders en in Nederland wonende Chinezen te meten.

Het rapport concludeert dat de mate van invloed en beïnvloeding door de Chinese overheid en de Chinese Communistische Partij (CCP) onder de Chinese en Chinees-Nederlandse bevolking in Nederland tot op heden beperkt is. Tegelijkertijd constateert het rapport dat de basis voor beïnvloeding van Chinese Nederlanders wel gelegd is en de potentie voor inmenging daarmee aanwezig is. Het rapport bepleit een grotere mate van waakzaamheid en het nemen van proactieve maatregelen om toekomstige beïnvloeding van de Chinees-Nederlandse gemeenschap te voorkomen.

De Koninklijke Bibliotheek publiceerde in 2019 een collectie van websites van de Chinese gemeenschap in Nederland. Deze “Chinese Netherlands web collection” bevat 446 gearchiveerde websites. Klik hier voor meer informatie.

Want to share? Choose Your Platform!

Published On: March, 2021