Leids Netwerk voor Onderzoek naar de Japanse Constitutie

Photograph by Cyril Bèle. Creative Commons.

Constitutionele revisie staat opnieuw op de politieke agenda in Japan nadat premier Shinzo Abe aankondigde dat hij revisies in 2020 doorgevoerd zou willen zien. In dit geval betekent het dat Artikel 9 van de grondwet gewijzigd zal worden. Artikel 9 werd opgesteld na de Tweede Wereldoorlog om Japans militaire vermogen te beteugelen, en te zorgen voor stabiliteit in de regio. Sindsdien is er echter veel veranderd op strategisch gebied, zoals de toegenomen marine-activiteiten van China, en Noord Korea’s nucleaire ontwikkelingen, waardoor dit artikel volgens revisionisten overbodig is geworden. Ondanks de focus op de strategische kant van de revisie in het publieke debat, heeft premier Abe duidelijk gemaakt dat voor hem de revisies ook gelinkt zijn aan nationale identiteit en trots.

Tegen de achtergrond van deze plannen zijn er ook academici en activisten die juist sterk tegen de revisies zijn, omdat ze de vredelievendheid van de grondwet willen beschermen, of omdat ze bang zijn dat de manier waarop premier Abe de revisies probeert door te drukken in strijd is met de Japanse rechtsstaat. Hoewel het erop lijkt dat de revisies doorgevoerd gaan worden, is de strijd dus zeker nog niet gestreden.

DOEL

Dit project probeert het debat over constitutionele verandering in Japan te verkennen door een Leids Netwerk voor Onderzoek naar de Japanse Constitutie op te zetten. Het doel is om een breder debat over de Japanse grondwet te faciliteren vanuit meerdere perspectieven, en om bronmateriaal over de grondwet en de revisies dat nog niet in het Engels verkrijgbaar is, toegankelijk te maken voor een breder publiek. Ook zal het project onderzoek doen naar de binnenlandse implicaties van het debat, en in beeld brengen wat de betekenis van dit debat is voor mensenrechten in Azië.

ONDERDELEN

  1. Veldwerk in Japan, met als resultaat publicaties van peer-reviewed artikelen

Afgezien van het versterken van het netwerk van het LeidenAsiaCentre in Japan, zullen de onderzoekers zich richten op de impact die het debat over de grondwet heeft op rechten en vrijheden in Japan. Het doel is om de bevindingen te publiceren in ten minste twee artikelen, uiterlijk in het najaar van 2019.

  1. Een symposium, momenteel gepland voor voorjaar 2018, en een tweede symposium met veel van dezelfde sprekers in Azië in 2018
  2. Het ontwikkelen van een website en een database voor Engelstalig bronmateriaal over het constitutionele debat

Om de beschikbaarheid van historische en hedendaagse bronnen in het Engels over de grondwet van Japan te verbeteren, wordt er een database opgezet met functies zoals een interactieve tijdlijn, en toegang tot vertalingen van primaire bronnen en artikelen over de grondwet.

PROJECTDUUR

Januari 2018 tot begin 2020

ONDERZOEKERS

Dr. Erik Herber, tot aan zijn overlijden in januari 2020
Marte Boonen MA (Res.)