The Road to Tokyo 2020: Toegang tot Sport voor Mensen met een Beperking in Nederland en Japan

Photo: NOC*NSF

De volgende editie van de Olympische en Paralympische spelen zal worden gehouden in 2020, in Tokio, Japan (Tokio 2020). In de aanloop naar dit evenement zijn verschillende sportorganisaties sociaalverantwoordelijke projecten gestart, waaronder de Nederlandse Olympische Commissie en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Het LeidenAsiaCentre heeft toegang gekregen tot het sociale integratie project, The Game Changer,  van het NOC*NSF, gericht op Tokio 2020. Dit project richt zich op toegang tot sport voor mensen met een handicap in Japan.

DOEL

Het LeidenAsiaCentre is gevraagd om een academische uiteenzetting te geven van de Japanse context wat betreft maatschappelijke vraagstukken omtrent mensen met een handicap en sport. In deze context en in samenwerking met het NOC*NSF, is de gekozen onderzoeksvraag: “Hoe is toegang tot sport voor mensen met een handicap institutioneel ingesteld, en hoe functioneren projecten die zich richten op sociale integratie in sport voor mensen met een handicap in deze context?”

Het Game Changer project is gestart door het NOC*NSF, de hoofdpartner van het LeidenAsiaCentre. Verscheidene Japanse organisaties zoals de Japan Sport Council en lokale gemeentes hebben de wens geuit om hun sport instituties te herstructureren in navolging van “het Nederlandse model”, zoals het wordt gezien. Het doel van de Game Changer, en tevens de slogan is “gebruik sport om de samenleving te veranderen” (supōtsu wo tsūjite shakai wo kaeru). Door het combineren van bezoeken van Nederlandse experts en Paralympiërs aan Japan, en bezoeken van Japans overheidspersoneel aan Nederlandse sportfaciliteiten, probeert het project om kennis te delen voor het verbeteren van de toegang tot sport voor atleten met een handicap.

ONDERDELEN

Dit project geeft inzicht in welke factoren wel of niet de verandering naar sociale inclusiviteit voor gehandicapten in Japan zullen initiëren, met name in het kader van toegang tot sport. Het project bevat twee geografisch verdeelde programma’s: het Japanse programma en het Nederlandse programma.

De eerste fase van het onderzoeksproject concentreert zich op de reguliere discoursen over handicap die dominant zijn in de Japanse samenleving, en voor vergelijk, waar passend, in de Nederlandse samenleving. De tweede fase bestaat uit een historische contextualisering van beleidsvorming en handicap in Japan. Dit project loopt tot 2020 in het kader van de Paralympische Spelen in Tokio en zal jaarlijkse rapporten publiceren en conferenties voor het grote publiek organiseren.

ONDERZOEKER

Anoma P. van der Veere

PROJECTDUUR

Oktober 2017 tot December 2020

PROJECTUPDATE

Klik hier voor een update van het project (oktober 2020).

Klik hier voor een tweede update van het project (april 2020).

PARTNERS