ScienceGuide spreekt met het LeidenAsiaCentre over onderwijssamenwerking met China

Onderzoeker Ingrid d’Hooghe en manager Lily Sprangers komen aan het woord in een artikel van ScienceGuide (11 juni 2019) over de samenwerking met China op het gebied van onderwijs. Hierin worden specifiek de implicaties van de voorgenomen beleidsideeën die in de Chinanotitie van het kabinet te vinden zijn kritisch besproken. Het LeidenAsiaCentre publiceerde meerdere onderzoeksrapporten naar onderwijs- en onderzoekssamenwerking met China. Lees het artikel hier.

Want to share? Choose Your Platform!

Published On: June, 2019