Presentatie Onderzoeksrapporten in Beijing

Naar aanleiding van de publicatie van de rapporten ‘Chinese bedrijven in Nederland’, ‘Chinese studenten in Nederland’ en ‘Nederland in de Chinese media’ leek het de moeite waard de bevindingen ook in China met verschillende doelgroepen te bespreken. Daarom brachten Garrie van Pinxteren, Frank Pieke en Tianmu Hong gedurende een bezoek aan de Nederlandse Ambassade in Beijing in maart verslag uit van hun bevindingen tijdens drie sessies.

De eerste sessie was samen met vrijwel het voltallige economische netwerk van de posten dat bijeen was in Beijing. Doel van de bijeenkomst was meer zicht te krijgen in wat Chinese bedrijven en investeerders motiveert om in Nederland te investeren. Vragen als wat voor beeld hebben Chinezen van Nederland en welke aspecten zijn belangrijk om hen over de streep te trekken bij hun zoektocht naar een ideale vestigingsplaats in Europa kwamen aan bod. De nadruk in de discussie lag uiteraard op de vraag welke bijdrage de Nederlandse overheid kan leveren aan een gunstig maar ook geloofwaardig imago van ons land. Opvallend was de conclusie dat potentiële investeerders in principe op zoek zijn naar een goede positie in Europa, dan om verschillende redenen kiezen voor Nederland en daar vervolgens zeer tevreden over zijn.

Na deze sessie was er een netwerkbijeenkomst in de residentie met een brede vertegenwoordiging van in Beijing werkzame Nederlanders. Ondernemers, journalisten en andere expats luisterden naar wat de onderzoekers als de belangrijkste conclusies uit hun onderzoek beschouwden en gingen vervolgens met hen in discussie. Daarbij kwam onder meer de vraag ter tafel of het wenselijk was om een Nederlandse ‘held’/ bekende Nederlander aan te dragen die een rol zou kunnen spelen bij de promotie van Nederland in China. Dan zou het gaan om een ook in China bekende Nederlander die als een soort symbool voor Nederland zou kunnen functioneren. Ook uit die vraag bleek dat er veel behoefte was om nader te definiëren hoe Nederland echt onderscheidend kan zijn in Chinese ogen

De laatste bijeenkomst was georganiseerd door de Onderwijs Afdeling van de Ambassade, in samenwerking met het NESO (Netherlands Education Support Office). Deelnemers waren afkomstig van andere Europese ambassades en onderwijs- wetenschapsorganisaties, zoals b.v. De DAAD (Deutsche Akademische Austausch Dienst) maar ook vertegenwoordigers van de Groningse en Utrechtse en Twentse universiteiten waren aanwezig.  Hoewel een aantal onder hen waarschuwden voor de afnemende aantrekkelijkheid van Europa als bestemming voor Chinese studenten vanwege het terrorisme, laten de cijfers dat nog niet zien. Omdat Chinese studenten nog steeds de grootste groep vormen van alle internationale studenten blijft het werven op deze markt de moeite waard. Wel blijkt dat een goede voorbereiding, eventueel door commerciële bureaus, het succes van het buitenlands verblijf in hoge mate kan vergroten. Niet alleen beheersing van de taal, zowel Engels als van lokale talen, maar ook kennis van cultuurverschillen zoals open academische discussies, (soms zelfs leidend tot kritiek op hun land van herkomst) en respect voor uiteenlopende, of conflicterende meningen zijn zaken die niet iedere student uit China in standaard in zijn of haar bagage heeft.

Een percentage van ca 36% van de MA studenten zegt in Nederland te willen blijven, maar kon in de onderzochte periode (2009-2012) door de recessie moeilijk een baan vinden. Voor de PhD studenten ligt dat percentage lager, hetgeen deels samenhangt met het feit dat zij een China Scholarship Council staatsbeurs ontvangen, waarbij terugkeer naar China verplicht is.

De sessies waren een succes en er zijn waardevolle nieuwe inzichten verkregen op de bevindingen uit de rapporten die zullen bijdragen aan het beter op de kaart zetten van Nederland in China.

De onderzoeksrapporten zijn te vinden onder publicaties.

De rapporten zijn bewerkt in het boek ‘Nederland door Chinese Ogen’[:]

Want to share? Choose Your Platform!

Published On: June, 2017