Onderzoeker LeidenAsiaCentre geïnterviewd door Trouw

In een artikel over academische samenwerking tussen Nederland en China komt Ingrid d’Hooghe, onderzoeker van het LeidenAsiaCentre, aan het woord. Zij is een van de auteurs van het in 2018 verschenen onderzoeksrapport over kennissamenwerking tussen de EU en China en de daaropvolgende update die inzoomt op de recente situatie wat betreft Nederland en China. Lees het artikel in Trouw hier. (2 november 2019)

Want to share? Choose Your Platform!

Published On: November, 2019