Chinese Investeringen en Bedrijven

Photograph: Minister-president Rutte. Creative Commons.

In Nederland bestaat een brede belangstelling voor de aard en consequenties van Chinese investeringen en bedrijven die zich in Nederland vestigen, niet alleen bij overheid maar ook bij het Nederlandse bedrijfsleven en de media.

PROJECT

De onderzoeksvragen in dit project richtten zicht op drie hoofddoelstellingen:

  • Een inventarisatie van de omvang en aard van Chinese investeringen en bedrijven gevestigd in Nederland, en het daarop gerichte beleid van Nederlandse nationale en lokale overheden.
  • Inzicht in de redenen voor Chinese investeringen, vestigingen of overnames van bedrijven in Nederland (ook in vergelijking met concurrerende landen), en in de vraag of verwachtingen daarbij in de praktijk zijn uitgekomen. Een aspect dat hierbij met name aandacht zal krijgen is de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Werk- en leefomstandigheden van Chinese werknemers en ondernemers, zowel direct uit China afkomstige expatriates als lokaal in Nederland geworven personeel.

Relevante onderzoeksvragen waren onder andere:

  • Wat is de concurrentiepositie van Nederland binnen Europa in het aantrekken van Chinese investeringen, en wat zijn de belangrijkste knelpunten die Chinese bedrijven hier ervaren?
  • Wat zijn de ervaringen van Chinese expatriates met het leven en werken in Nederland en in hoeverre is dit een belemmering of juist een aantrekkelijk aspect van de vestiging hier te lande, ook in vergelijking met concurrerende stedelijke gebieden in de buurt, zoals Parijs, Berlijn, Düsseldorf, Londen?
  • Wat zijn voor de Nederlandse overheid en bedrijfsleven de lessen en beleidsaanbevelingen?

DOEL

Dit project beoogde inzicht te bieden in de aard en omvang van Chinese investeringen en bedrijven in Nederland. Belangrijkste onderzoeksvragen waren: Wat verwachten Chinese bedrijven van de Nederlandse/Europese markt? Welke impact hebben hun activiteiten op de Nederlandse arbeidsmarkt? En welke lessen kunnen er getrokken worden door de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven uit de inmiddels opgedane ervaring?

METHODE

Deze en andere vragen werden beantwoord aan de hand van een combinatie van interviews bij bedrijven en informatieverzameling bij de nationale en lokale Nederlandse overheden, een literatuuronderzoek naar de situatie in omliggende landen, en een enquête onder Chinese expats.

PARTNERS

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met diverse partners in Nederland, waaronder bedrijfsleven, overheid en branche-organisaties.

PROJECTDUUR

Oktober 2015 tot November 2016

ONDERZOEKERS

Prof. dr. Frank Pieke
Tianmu Hong
Trevor Stam