Partners under Pressure? The Future of Civil Society in Dutch Human Rights Policy

Photograph: University of Essex


Mensenrechten vormen de hoeksteen van het Nederlandse buitenlands beleid. De regering heeft gedurende de voorbije jaren door middel van samenwerking met actoren uit het maatschappelijk middenveld geprobeerd de mensenrechten wereldwijd te verbeteren. Het is echter niet onopgemerkt gebleven dat in veel landen het maatschappelijk middenveld onder druk staat en dat de ruimte voor kritische actoren afneemt. In dit onderzoeksproject probeert het LeidenAsiaCentre in kaart te brengen wat de implicaties zijn van deze ontwikkeling voor de Nederlandse pogingen om het maatschappelijk middenveld in te zetten voor het verbeteren van de mensenrechten wereldwijd.

DOEL

Het onderzoeksproject bestaat uit drie individuele maar sterk verbonden landenstudies naar China, Rusland en Saudi-Arabië. De recente ontwikkelingen omtrent het maatschappelijk middenveld zullen eerst onder de loep worden genomen. Vervolgens zal de Nederlandse samenwerking met actoren uit het maatschappelijk middenveld worden behandeld, om daarna te kunnen analyseren wat de implicaties zijn van de recente ontwikkelingen voor deze samenwerking. Tot slot zullen de drie landenstudies samenkomen in een vergelijkende discussie en conclusie met als uiteindelijke doel het faciliteren van een publieke discussie over dit onderwerp en het leveren van concrete beleidsaanbevelingen.

METHODE

Het maatschappelijk middenveld is een populair onderwerp onder academici. Er is echter weinig literatuur beschikbaar over recente ontwikkelingen in China, Rusland en Saudi-Arabië en op het gebeid van de Nederlandse samenwerking met actoren uit het maatschappelijk middenveld. Daarom worden er ook interviews gevoerd met betrokkenen bij het maatschappelijk middenveld in de drie landen en met Nederlandse beleidsmakers. Beleidsdocumenten van de overheid dienen ook als een belangrijke bron van informatie.
Beide pijlers zullen gedurende de duur van het project expert meetings organiseren, met een gedeelde open conferentie aan het einde om de bevindingen en implicaties te bespreken.
Op basis van een presentatie van de drie studies zal er een discussie plaatsvinden over dit onderwerp tijdens een publiek seminar op 13 maart 2018.

PROJECTDUUR

September 2017 tot Maart 2018

ONDERZOEKERS

Prof. dr. Frank Pieke (Projectleider)
Jonas Lammertink (Onderzoeksstagiaire)
Emilie de Haes (Onderzoeksstagiaire)
Marit de Roij (Onderzoeksstagiaire)