LAC Shorts: China’s Supermacht, wat we daar wel en niet mee kunnen

Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst op beste-id.nl.

Tijdens het 20e congres van de Chinese Communistische Partij werd het nieuwe Politbureau volgepakt met loyalisten van de secretaris-generaal Xi Jinping. Xi overschreed vervolgens de grens tussen autocratie en dictatuur definitief toen hij zijn voorganger Hu Jintao bij de presentatie van het nieuwe leiderschapsteam uit de zaal liet verwijderen, iets ongekends in de geschiedenis van de Partij. Hu was Xi’s belangrijkste criticus en beschermheer van vaak hoge leiders, waaronder de vertrekkende premier, Li Keqiang.

Frank Pieke

Nadat hij in 2012 aan de macht was gekomen, keerde Xi Jinping ogenblikkelijk terug naar de oorspronkelijke principes van het leninisme: hiërarchie, discipline, geheimhouding, eenheid en de onvoorwaardelijke juistheid van de politieke lijn van de centrale leiding. Geheimhouding en de concentratie van macht in de handen van een zeer kleine groep mensen leiden paradoxaal genoeg echter onvermijdelijk tot personalistisch machtsmisbruik en juist de verslechtering van de organisatorische normen: leninisme verwordt tot stalinisme. Zoals de gebeurtenissen op het twintigste partijcongres op dramatische wijze hebben geïllustreerd, is een dergelijke stalinisering ook in China in volle gang. Na tien jaar is er slechts één persoon overgebleven als de ‘kern’ van de partij, namelijk Xi zelf, die met ijzeren vuist regeert en zich tegen iedereen keert met afwijkende meningen, kritiek of erger. In de hele partij bepaalt in de eerste plaats de loyaliteit aan Xi wie blijft, wie verdwijnt en wie wordt geëlimineerd. Toch is tegelijkertijd de partij zelf nu krachtiger dan ooit. Net als Stalin bijna een eeuw geleden en in tegenstelling tot Mao met wie Xi vaak wordt vergeleken, heeft Xi de organisatie en ideologie van de partij zodanig versterkt dat deze de toekomstige machtsstrijd, die onvermijdelijk volgt wanneer hij eindelijk het podium verlaat, zonder problemen zal kunnen overleven.

Het lijdt geen twijfel dat Xi overtuigd is van de superioriteit van het systeem en dat hij dat graag aan de wereld wil laten zien. Veel aspecten van de toenemende mondiale rol en voetafdruk van China vormen een bedreiging voor specifieke belangen van andere landen. Alle illusies over China’s convergentie met een westers democratisch model moeten inmiddels wel zijn opgegeven. China is echter niet de existentiële vijand die ten koste van alles moet worden verslagen om de ‘vrije wereld’ te laten overleven, zelfs ondanks de steeds stalinistischere neigingen van Xi Jinping. Een dergelijk beeld zou in dezelfde fout vervallen als aan het begin van de Koude Oorlog in 1947, toen de VS het scenario lazen van de absolute, wereldveroverende dreiging van nazi-Duitsland in de uitdaging die de Stalinistische Sovjet-Unie bood, slechts een paar jaar nadat deze nog de belangrijkste bondgenoot tijdens de Tweede Wereldoorlog was geweest.

China als een opkomende in plaats van volwassen macht is misschien nog niet zo bezig met de donkere kant van zijn supermacht-pretenties. Toch heeft een volledige focus op supermachtsconcurrentie en nationale veiligheid al enkele gevaarlijke gevolgen gehad die vergelijkbaar zijn met ten minste enkele aspecten van de Amerikaanse ervaring. Net zoals in de VS 70 jaar geleden, wordt in China de nationale veiligheid langzaam maar zeker een onderdeel van een meer zelfverzekerde en expansieve buitenlandse politiek en grootmachtsambities. De concentratie van de macht in de handen van de leider van de partij vertoont overeenkomsten met het ‘imperial presidency’ in de Verenigde Staten. China’s civiel-militaire fusie en het Amerikaanse ‘militair-industrieel complex’ vertonen ook overeenkomsten. Intolerantie en vervolging van dissidente stemmen en andere subversieve elementen in China herinneren aan vervolging en binnenlandse toepassing van nationale veiligheidswetgeving in de VS tijdens de anticommunistische heksenjacht jaren in de vijftig en in de reactie op de islamitische terroristische dreiging in de jaren 2000.

Nu de VS zich voorbereiden op een nieuwe oorlog – hetzij warm of koud – met China, zijn de paranoia en intolerantie van de supermacht ook weer opgedoken. De Verenigde Staten gaan voluit in hun pogingen om China in te dammen en een wereldwijde anti-China coalitie te smeden. China probeert lik op stuk te geven en de eerste contouren van een losse pro-China coalitie worden zichtbaar in Azië, Afrika en zelfs in Latijns-Amerika. De wereld lijkt onverbiddelijk op weg te zijn naar een nieuwe verdeling in twee invloedssferen, de ene Amerikaans, de andere Chinees, met Rusland als de joker in het spel. Maar de nieuwe koude oorlog is ook anders dan de oude. In westerse landen heeft de Chinese dreiging de aanzet gegeven tot de opzettelijke bewapening van bijna het volledige scala aan banden met China, niet alleen om de veiligheid van de natie te versterken, maar ook om de vijand te beschadigen of te provoceren: nationale veiligheid is veranderd van een ideologie van defensieve paraatheid naar een van een instrument van aanval.

Naar mijn mening is het in ieders belang om China niet te behandelen als een onvoorwaardelijk vijandige entiteit die volledig op afstand moet worden gehouden of zelfs ingeperkt of beknot moet worden. We moeten kritisch, zorgvuldig en selectief deelnemen aan relaties met China. Onder Xi’s steeds stalinistischer wordende bewind moeten we ons er echter nog meer dan in het verleden van bewust zijn dat alle Chinese actoren potentieel in zijn dienst kunnen worden gezet. We kunnen er daarom niet langer van uitgaan dat bepaalde actoren of relaties niet-strategisch of niet-politiek zijn. Alle relaties met China moeten vanaf nu strategisch worden bekeken en beoordeeld, simpelweg omdat ze strategisch kunnen worden gebruikt. Maar, en dit is van vitaal belang voor de Europese mogendheden in het bijzonder, hetzelfde geldt voor de relaties met de Verenigde Staten.  De wereld is in de greep van supermachtsconcurrentie waaruit geen ontkomen mogelijk is. Er zijn geen good guys, rechtvaardige zaken of een ideologische strijd tussen democratie en dictatuur. Als we zo lichtzinnig zijn om aan te nemen dat dat wel het geval is, zullen we gewoon een instrument of zelfs een slachtoffer worden van het supermachtsspel dat wordt gespeeld door slimmere en meer cynische krachten.

In plaats daarvan zou Europa (samen met Japan, India en de landen van Zuidoost-Azië) zich moeten verenigen achter een strategie waarin het gezamenlijke economische, militaire en diplomatieke gewicht wordt ingezet om een meer op machtsbalans gestoelde relatie tussen China als de VS en zijn Angelsaksische bondgenoten te bewerkstelligen. Ondanks de al vergaande escalatie tussen de twee grootmachten is dit nog steeds mogelijk, maar alleen als beide landen zich door gebrek aan steun van andere landen gedwongen zien om een dergelijke uitkomst te accepteren en bereid zijn hun dorst naar grandeur, hegemonie en overwinning los te laten. De VS moet de verleiding weerstaan om China te zien als een combinatie van nazi-Duitsland, de Sovjet-Unie en het naoorlogse Japan: allemaal tegenstanders of concurrenten die Amerika in het verleden al eens heeft verslagen. Van China zou dit niets minder vereisen dan het besef dat China’s tijd nog niet volledig is aangebroken. De leiding van de CCP heeft overhaast gehandeld en voortijdig de onjuiste conclusie getrokken dat het Westen en zijn democratieën in verval waren. De vastberadenheid van de VS om hun dominante positie en leiderschap niet los te laten zijn op dit moment simpelweg te veel voor China om het hoofd aan te kunnen bieden; net als alle andere landen in de wereld moet China erkennen dat de VS op het ogenblik nog steeds de enige echte hegemoon in de wereld is. Het ongedaan maken van de supermachtsconcurrentie en escalatie die zich op het ogenblik afspeelt, vereist moedig en slim leiderschap, niet alleen aan beide zijden van de Stille Oceaan, maar ook in Europa en elders ter wereld. We kunnen hier alleen maar op hopen, maar het helaas niet langer meer verwachten.

Later dit jaar zal prof. Frank Pieke’s nieuwe boek “Superpower China” verschijnen bij Oxford University Press.

Want to share? Choose Your Platform!

Published On: January, 2023