[:nl]

RESEARCH FELLOW

Bettine Vriesekoop speelde meer dan dertig jaar tafeltennis op wereldniveau. Vriesekoop nam deel aan drie Olympische Spelen. Ze won elf open toernooien en behaalde in totaal vijf Europese enkelspeltitels. Door de vele trainingsstages die Vriesekoop vanaf 1980 in China volgde, raakte zij geïnteresseerd in de cultuur van het Land van het Midden. In 1996 debuteerde Vriesekoop als schrijfster met ‘Heimwee naar Peking’. In 2006 verhuisde Vriesekoop naar China waar ze tot 2010 werkte als correspondent voor het NRC Handelsblad. Vriesekoop geeft nu lezingen over China en presenteert wekelijks het radioprogramma Obalive voor de Boeddhistische Omroep op NPO radio 5. Haar nieuwe boek Dochters van Mulan, hoe vrouwen China veranderen, verscheen op 14 februari 2015.

Wetenschappelijke discipline

Sinologie

Huidige positie

Schrijver

Focus

Voor het LeidenAsiaCentre is Bettine Vriesekoop een boek aan het schrijven over het leven en de tijd van Pearl S Buck. Pearl Buck was de dochter van Absalom Sydenstricker, een dominee van de Presbyteriaanse kerk in Amerika. Tegen het einde van de 19de eeuw voeren Sydenstricker en zijn familie naar China om het heilige woord aan de primitieve bewoners van het platteland van China te verkondigen. Pearl Buck groeide op tijdens zijn missie en begon met schrijven over het leven op het platteland in China rond de jaren ’20. In 1938 won ze de Nobelprijs voor de literatuur met haar boek ‘De Goede Aarde’. Na de Tweede Wereldoorlog bereikten haar boeken de Nederlandse lezers, die nieuwsgierig waren over de mysterieuze, exotische oosterse wereld. Door Pearl Buck’s boeken hebben de ouders van de Babyboom generatie het pre-communistische China ontdekt.

De sporen van Pearl Buck’s leven in China ontdekkend, Bettine focust zich op de rol van christelijke missionarissen tijdens de burgeroorlog tegen het einde van de eeuw. Het leven van boeren en hun vrouwen op het Chinese platteland en de wijsheden die Pearl Buck leerde van hen.

Methode

Vriesekoop zal onderzoek doen door de literatuur over Pearl Buck te bestuderen en door interviews af te nemen met Pearl Buck experts in China. Ze zal afreizen naar de plekken waar Pearl Buck geleefd en gewerkt heeft.

[:en]

RESEARCH FELLOW

Bettine Vriesekoop played table tennis at the highest level for over thirty years. Vriesekoop participated in three Olympics. She won eleven open tournaments and received in total five European women’s singles titles. Due to the many trainings Vriesekoop followed in China from 1980 onwards, she became interested in the Middle Kingdom. In 1996, Vriesekoop debuted as a writer with the book ‘homesick for Peking’. In 2006, she moved to China where she worked as a correspondent for the NRC until 2010. Currently, Vriesekoop gives lectures on China and presents the weekly radioshow Obalive for the Buddhist Broadcast at NPO radio 5. Her latest book ‘Daughters of Mulan’, about how women change China, was published at February 14th 2015.

Academic Discipline

Sinology

Current position

Writer

Focus

For the LeidenAsiaCentre Bettine Vriesekoop is writing a book about the life and times of Pearl S Buck. Pearl Buck was the daughter of Absalom Sydenstricker, a minister of the Presbyterian church in America. By the end of the nineteenth century, he and his family set sail to China to bring the holy gospel to the primitive natives of rural China. Pearl Buck grew up during his mission and started to write about rural life in China in the 1920’s. In 1938, she became a Nobel price laureate with her book ‘The Good Earth’. After World War Two, her novels reached the Dutch readers, curious about the mysterious, exotic eastern world. In Pearl Bucks’ books, the parents of the babyboomer generation discovered pre-communist China. Exploring the tracks of Pearl Buck’s life in China, Bettine focuses on the role of Christian missionaries  during the civil wars at the turn of the century, the rural life of farmers and their wives in ancient China and the wisdom Pearl Buck found with them.

Method

Vriesekoop will mainly conduct her research through reviewing the literature on Pearl Buck and through interviews with Pearl Buck experts in China. She will travel to the places where Pearl Buck lived and worked.

[:]