Factsheets: Historische Betrekkingen Nederland-Taiwan & Het Één-Chinabeleid en Taiwan

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer heeft gevraagd om wetenschappelijke factsheets waarin de historische relatie tussen Nederland en Taiwan wordt, en waarin dieper in wordt gegaan op de positie van en de relatie met Taiwan tegen de achtergrond van het Nederlandse één-Chinabeleid.

Deze factsheets zijn tot stand gekomen in het kader van de samenwerking van de Tweede Kamer met De Jonge Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), TNO en de Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL). De factsheets zijn eerder verschenen op de site van Parlement en Wetenschap.


De kernpunten van de factsheet ‘Historische betrekkingen Nederland-Taiwan’ zijn de volgende:

  1. Regionale handel en strijd om (geo)politieke invloed lopen als een rode draad door de geschiedenis van Taiwan. China kan daarvan niet los worden gezien.
  2. In de vroege tijd draait het de koloniale machten vooral om handel met en invloed op het Chinese vasteland. In de huidige tijd gaat het steeds meer om Taiwan zelf.
  3. Tussen 1624 en 1662 legt Nederland (de VOC) de basis voor de economische ontwikkeling van Taiwan en voor grootschalige immigratie van Han-Chinezen naar Taiwan.
  4. Vandaag behoort Nederland tot de belangrijkste economische partners van Taiwan. Ook op cultureel-wetenschappelijk vlak zijn er diepe banden.
  5. Nederlanders hebben in aanzienlijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van het moderne Taiwan en de Taiwanese identiteit.

De kernpunten van de factsheet ‘Het Één-Chinabeleid en Taiwan’ zijn de volgende:

  1. De beleidsposities van alle betrokken actoren (inclusief Nederland) lopen sterk uiteen, zijn vaak ambivalent en evolueren voortdurend, veelal impliciet.
  2. Het Nederlandse één-Chinabeleid schuift steeds verder op ten faveure van Taiwan, zonder dat de consequenties daarvan worden gewogen.
  3. Tegenstrijdigheden in het Nederlandse één-Chinabeleid dragen bij aan polarisatie, geopolitieke spanningen en verminderde Europese slagkracht.
  4. Ondanks de escalatie van het beleid aan beide zijden van de Taiwan Straat, hechten zowel China als Taiwan belang aan behoud van de huidige status quo, in ieder geval op de middellange (vijf tot tien jaar) termijn, en aan vermijding van gewapend conflict. Nederland en haar bondgenoten houden hier in hun beleid onvoldoende rekening mee.
  5. Nederlanders, Europeanen, Taiwanezen en de mondiale orde in haar geheel zijngebaat bij beleid dat werkelijk gericht is op de-escalatie, zowel in daad als in woord.

Want to share? Choose Your Platform!

Published On: May, 2023