Wereldwijde perspectieven op de Nieuwe Zijderoute

Het LeidenAsiaCentre is dit jaar begonnen met een nieuw onderzoeksproject waarin wereldwijde perspectieven op de Nieuwe Zijderoute worden onderzocht. Een van de uitkomsten van een eerder onderzoeksrapport (2018), waarin China’s politieke invloed in Europa als gevolg van investeringen in technologie en infrastructuur onder de loep werd genomen, was het inzicht dat het in kaart brengen van de politieke gevolgen van Chinese investeringen niet alleen relevant is binnen Europa, maar ook in andere delen van de wereld. Het is daarom een logische stap om het onderzoek te verbreden naar meerdere regio’s.

Ondanks de groeiende wereldwijde interesse in de politieke consequenties van Chinese investeringen en leningen, die vaak vallen binnen het brede kader van de Belt and Road Initiative (BRI, ook wel bekend als de Nieuwe Zijderoute), is er een gebrek aan onderzoek dat een regio-overschrijdend perspectief hanteert. Dit benadrukt het potentieel en het belang van een uitgebreid onderzoek naar regionale ervaringen dat zich baseert op een gedeeld raamwerk waarin er ruimte is voor variatie, zonder dat dit afbreuk doet aan de mogelijkheid om tot betekenisvolle vergelijkende inzichten te komen.

Aangezien “Intercontinentale Connectiviteit” een van de drie thema’s is van de onderzoeksagenda van het LeidenAsiaCentre, sluit een comparatief onderzoeksproject dat zich toelegt op de gevolgen van China’s groeiende connectiviteit via de BRI met economieën van over de hele wereld goed aan bij deze agenda.

Doel en methodologie
Het doel van dit onderzoeksproject is het leveren van inzichten en lessen aan beleidsmakers en academici wereldwijd wat betreft de werking en gevolgen van Chinese investeringen en leningen. Om dit te realiseren behandelt het project drie centrale vraagstukken, waarbij de diversiteit, perspectieven en autonomie van de ontvangers van Chinese investeringen en leningen worden benadrukt:

1. De diversiteit aan Chinese politieke en economische strategieën achter investeringen en leningen in verschillende regio’s binnen het kader van de BRI;
2. De politieke gevolgen van deze economische en financiële activiteiten in de verschillende regio’s;
3. De verscheidenheid aan reacties van relevante actoren, inclusief het lokale politiek discours, in de verschillende regio’s wat betreft aan de BRI gerelateerde investeringen en leningen.

Het LeidenAsiaCentre brengt onderzoekers samen die zich hebben toegelegd op de strategieën achter, gevolgen van en reacties op Chinese investeringen en leningen in verschillende regio’s of vanuit verschillende thematische perspectieven. Door het ondersteunen van op veldwerk gebaseerde regionale en thematische studies en het faciliteren van bijeenkomsten waar deze onderzoekers ideeën en bevindingen met elkaar kunnen delen, wordt hun kennis gecombineerd tot een afsluitend publiek seminar en onderzoeksrapport.

Presentatie en publicatie

Het onderzoeksproject zal resulteren in een eerste online presentatie op 23 juni 2020. Later in het jaar zal het onderzoek verschijnen als boek bij Amsterdam University Press. Dit boek zal bestaan uit de volgende hoofdstukken:

Introduction
Florian Schneider (LeidenAsiaCentre, Leiden University)

Geographic Agency: The Case of Iran as a ‘Civilizational Crossroads’ in the ‘Silk Roads’
Mamad Forough (Leiden University)

China’s BRI and International Cooperation in Higher Education and Research: A Mutually Symbiotic Relationship
Ingrid d’Hooghe (LeidenAsiaCentre, Clingendael Institute)

Geopolitics and the BRI: The Case of Indonesia
Frans-Paul van der Putten (Clingendael Institute)

Over hills and valleys too: China’s Belt and Road Initiative in the Caribbean
Ruben Gonzalez Vicente (Leiden University)

Trade, Tax, and Development Finance: Understanding China’s Choice of BRI Agreements and Institutions
Irma Johanna Mosquera Valderrama, Wang Jue, Michael Sampson (Universiteit Leiden)

The Two Faces of the China Model: The BRI in Southeast Asia
Matt Ferchen (MERICS)

The BRI in Latin America: New Wine in Old Bottle?
Matt Ferchen (MERICS)

Elite Legitimation and the Agency of Host Country: Explaining Patterns of BRI Engagement in Southeast Asia
Cheng-Chwee Kuik (National University of Malaysia)

Ascertaining Agency: The BRI in Africa
Stacey Links (Leiden University)

Southern African Development Cooperation and BRI
Stacey Links (Leiden University)

Exploring the political, economic and social implications of the digital silk road into East Africa: the case of Ethiopia
Sanne van der Lugt (LeidenAsiaCentre, Clingendael Institute)

The Belt and Road Initiative in South Asia: Regional Impact, and the Evolution of Perceptions and Policy Responses
Richard Ghiasy (Leiden University)

Conclusion
Florian Schneider (LeidenAsiaCentre, Leiden University)

Partners
De institutionele partners van dit project zijn het Clingendael Instituut, het EU-Centre in Singapore en het Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) in Jakarta.

Projectduur
Juni 2019 – November 2020

Interviews met de onderzoekers

Video presentatie van het project