Mensen, Rechten en Mensenrechten

Mensenrechten zijn universeel, maar tegelijkertijd valt er heel wat te zeggen over die universaliteit. Het mensenrechtendiscours is vaak gebruikt om misstanden in andere landen aan de kaak te stellen (ook in Azië), maar is even vaak misbruikt. Westerse landen hebben er altijd een handje van gehad om andere landen (bijvoorbeeld hun vroegere koloniën of communistische of andere niet-democratische landen) met mensenrechtenovertredingen om de oren te slaan.

Dat het mensenrechtendiscours misbruikt wordt, betekent echter nog niet dat er geen mensenrechtenschendingen begaan worden. De vervlechting tussen Azië en Europa heeft niet alleen goede kanten, maar werkt ook mensenrechtenschendingen in de hand, wanneer bijvoorbeeld Aziatische migranten, zowel in Europa als in Azië zelf, onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken.

De mondialisering van de mensenrechtenproblematiek betekent ook dat het beschermen van mensenrechten niet meer alleen aan soevereine staten overgelaten kan worden. Het is een probleem van ons allemaal waar we gezamenlijk oplossingen voor moeten vinden, met zorgvuldige inachtneming van de culturele en politieke eigenheid van individuele landen. Het is daarom des te belangrijker een feitelijk juist en praktisch adequaat begrip te hebben van mensen, rechten en mensenrechten in Azië en de verschillende manieren waarop mensenrechten zich manifesteren.

Huidige project

De volgende project wordt op het ogenblik onder dit thema uitgevoerd: 
Slaven van het systeem: waar ligt de verantwoordelijkheid voor de door de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK) georganiseerde gedwongen overzeese arbeid?