Europa en Azië

Azië is steeds directer en zichtbaarder aanwezig in Europa; omgekeerd is Europa steeds prominenter aanwezig in Azië.

Dit geldt in het bijzonder voor Oost-Azië. Japanse, Zuid-Koreaanse en Taiwanese bedrijven zijn al decennia gevestigd in Europa. De laatste tien jaar zijn daar in snel tempo bedrijven uit China bijgekomen. Hetzelfde geldt voor toeristen, studenten en (kennis)immigranten: Europa wordt een steeds belangrijker bestemming. Omgekeerd zijn in Oost-Azië Europese investeringen, studenten, toeristen, expats en migranten steeds prominenter aanwezig.

Wat zijn de gevolgen van deze toegenomen uitwisseling van mensen tussen twee van de meest dichtbevolkte gebieden in de wereld? Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen die hieruit voortkomen voor individuen, organisaties, bedrijven en overheden in Europese landen? Ons onderzoek op dit terrein richt zich in eerste instantie op verbindingen tussen China en Nederland en zal in een later stadium verbreed worden naar Oost-Azië en Europa.

Afgeronde projecten

De volgende projecten zijn onder dit thema afgerond:

Dit laatste project bestond uit drie deelprojecten:

  • ‍Chinese journalisten en nieuwsgaring in Europa
  • ‍Het beeld van Nederland in de Chinese media en sociale media
  • De beeldvorming van Nederland en Europa onder nieuwsredacteuren in China
Huidige projecten

De volgende projecten worden op het ogenblik onder dit thema uitgevoerd: