Projecten & Publicaties

Het LeidenAsiaCentre onderneemt verschillende onderzoeksprojecten rondom bredere kernthema’s. Hierdoor kunnen projecten zich bezighouden met specifieke vragen in context met gerelateerde projecten. In 2020-2021 gaat het LeidenAsiaCentre zich richten op risico in onzekere tijden. De projecten zullen zich focussen op vier kernthema’s: ‘agility in the face of change’, ‘the challenge of technological solutions’, ‘new challenges in communication’, and ‘shifting alliances’.

LOPENDE PROJECTEN

Onderstaande projecten zijn momenteel nog actief. Klik op de projecten om de publicatie(s), onderzoeker(s) en de beschrijven te vinden:

AFGELOPEN PROJECTEN

Onderstaande projecten zijn afgelopen en afgerond. Klik op de projecten om de publicatie(s), onderzoeker(s) en de beschrijven te vinden: