RESEARCH FELLOW

Brechtje Spreeuwers heeft een Master in zowel architectuur als sinologie. Momenteel is ze verantwoordelijk voor de Chinese projecten van MLA+, een internationaal architectuur, stedenbouw en strategisch ontwerpbureau. Als China-specialist en architect fungeert ze als schakel tussen Chinese opdrachtgevers en internationale ontwerpteams in Rotterdam, Londen, Sint Petersburg en Shanghai.

Wetenschappelijke Discipline

Architectuur en Sinologie

Huidige positie

China Representative bij MLA+, een architectenbureau.

Focus

Als Fellow van het LeidenAsiaCentre zal Brechtje Spreeuwers zich tijdens haar onderzoek richten op stedelijke vernieuwing in Shenzhen, China. In de praktijk krijgt Brechtje steeds vaker vragen van lokale overheden en ontwerpbureaus in Shenzhen over de Nederlandse aanpak op het gebied van herontwikkeling van de bestaande stad. In haar onderzoek gaat ze daarom dieper in op zowel de Nederlandse als de Chinese praktijk om te kijken in welke vorm we mogelijk wat van elkaar kunnen leren. Het onderzoek resulteert naast een onderzoeksrapport, in een leidraad voor de Nederlandse industrie hoe we in kunnen spelen op deze specifieke vraag uit China.

Methode

Een overzicht van de huidige situatie op het gebied van herontwikkeling in Nederland (Rotterdam) wordt verkregen door bronnenonderzoek, aangevuld met interviews uit de praktijk. Aangezien bronnen over dit onderwerp nog schaars zijn in China, zal de situatieschets van Shenzhen ook sterk leunen op de praktijkervaring van Brechtje, gecombineerd met interviews met lokale actoren.