Mensen

In 2014 ontving de toenmalige Stichting Modern East Asia Research Centre (MEARC) een gift van het Vaes-Elias Fonds door bemiddeling van het Leids Universitair Fonds. Het Bestuur van MEARC, in samenspraak met de drie directeuren besloot naar aanleiding hiervan tot een volledige vernieuwing van de stichting, met inbegrip van een nieuwe bestuursstructuur. Ook de naam werd gewijzigd en in januari 2016 ging de Stichting LeidenAsiaCentre officieel van start.

In 2018 werd op advies van de Raad van Toezicht de structuur van het LeidenAsiaCentre, bestaande uit een bestuur gevormd door de drie directeuren (Prof. Dr Frank Pieke (uitvoerend directeur) Prof. Dr Katarzyna Cwiertka (directeur) en Prof. Dr. Remco Breuker (directeur) teruggebracht tot een éénhoofdige leiding. Dr Florian Schneider heeft met ingang van 1 november 2018 die rol op zich genomen.

DIRECTEUR


Florian Schneider
DIRECTEUR
Lees meer »

MANAGER


Lily Sprangers
MANAGER
Lees meer »

RESEARCH FELLOWS


Rogier Busser
Lees meer »
  Vincent Chang
Lees meer »

RESEARCHERS


Anoma van der Veere
Tokyo 2020 »
Aging Japan »

Saori Shibata
Project »

Frans Paul van der Putten
Project »

Ingrid d’Hooghe
Project »

Annemarie Montulet
Project »

Tianmu Hong
Project »

Matt Ferchen
Project »

Erik Herber
Project »

Rosa Brandse
Project »

Michael Lee
Project »

Shannon Stewart
Project »

Rogier Creemers
Project »

 


Jonas Lammertink

STUDENT ASSISTENTEN


Britt Blom
Project »

Marieke Meurs
Project »

Vincent Brussee

STAGIAIRES

RAAD VAN TOEZICHT EN DE INTERNATIONALE ADVIESRAAD

Een Raad van Toezicht (RvT), die twee keer per jaar bijeenkomt, ziet er op toe dat de activiteiten van het LeidenAsiaCentre het door de RvT en Internationale Adviesraad vastgestelde beleid reflecteren.

Met ingang van 1 september 2018 is de samenstelling van de RvT als volgt:

• Voorzitter: André van Heemstra (vm. CEO Unilever, Voorzitter Global Compact)
• Prof. dr. Mark Rutgers, Decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen.
Constance de Klerk-Waller, Voorzitter Leids Universiteits Fonds (LUF)
• Dr. Ben Knapen (senator)
Marie José Alting von Geusau (Manager CNV Internationaal)
Alexander Doorman (Partner Global Transactions, Freshfields)

Met uitzondering van de Decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen en de Voorzitter van het Leids Universiteits Fonds (LUF) zijn alle leden benoemd op persoonlijke titel.

De RvT wordt bijgestaan door een Internationale Adviesraad (IAC) die is samengesteld uit wetenschappers en bestuurders, die zich bezighouden met (Oost-) Azië en een breed scala van disciplines vertegenwoordigen. De IAC komt één keer per jaar bijeen om het onderzoek en de publieksactiviteiten van het LeidenAsiaCentre te evalueren. Ook adviseert zij over recente ontwikkelingen en draagt ze bij aan de versterking van het netwerk van het LeidenAsiaCentre.

De IAC bestaat uit:

• Prof. Bill Callahan London School of Economics
• Prof. Valerié Gélèzeau EHESS (Paris/IIAS)
• Prof. (mw) Emiko Ochiai Kyoto University
• Prof. Gert Oostindie Director Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (Leiden)
• Dr. Philippe Peycam Director International Institute Asian Studies (Leiden)
• Prof. Jennifer Robertson Michigan, Ann Arbor
Monika Sie Dhian Ho Director Netherlands Institute for International Relations Clingendael
Lay Hwee Yeo European Union Centre/Singapore Institute of International Affairs/National University of   Singapore