Mensen

In 2014 ontving de toenmalige Stichting Modern East Asia Research Centre (MEARC) een gift van het Vaes-Elias Fonds door bemiddeling van het Leids Universitair Fonds. Het Bestuur van MEARC, in samenspraak met de drie directeuren besloot naar aanleiding hiervan tot een volledige vernieuwing van de stichting, met inbegrip van een nieuwe bestuursstructuur. Ook de naam werd gewijzigd en in januari 2016 ging de Stichting LeidenAsiaCentre officieel van start.

In 2018 werd op advies van de Raad van Toezicht de structuur van het LeidenAsiaCentre, bestaande uit een bestuur gevormd door de drie directeuren (Prof. Dr Frank Pieke (uitvoerend directeur) Prof. Dr Katarzyna Cwiertka (directeur) en Prof. Dr. Remco Breuker (directeur) teruggebracht tot een éénhoofdige leiding. Dr Florian Schneider heeft met ingang van 1 november 2018 die rol op zich genomen.

Het LeidenAsiaCentre en haar Raad van Toezicht zijn dankbaar voor de toewijding en expertise die de oprichters/directeuren Prof. Pieke, Prof. Cwiertka, en Prof. Breuker hebben bijgedragen aan het centrum.

DIRECTEUR


Florian Schneider
Lees meer »

MANAGER


Lily Sprangers
Lees meer »

ONDERZOEKSFELLOWS


Vincent Chang
Lees meer »

Friso Dubbelboer
Lees meer »

ONDERZOEKERS


Anoma van der Veere
Project »

Saori Shibata
Project »

Frans Paul van der Putten
Project »

Ingrid d’Hooghe
Project »

Matt Ferchen
Project 1 » Project 2 »

Marte Boonen
Project »

Ruben Vincente Gonzalez
Project »

Sanne van der Lugt
Project »

Rogier Creemers
Project »

Jonas Lammertink
Project »

Irma Mosquera Valderrama
Project »

Mohammadbagher Forough
Project »

Jue Wang
Project »

Michael Sampson
Project »

Richard Ghiasy
Project »

Stacey Links
Project »

STUDENT ASSISTENTEN


Jemima Sint Nicolaas
Emma Burgers
Ryszard Sicinski

RAAD VAN TOEZICHT EN DE INTERNATIONALE ADVIESRAAD

Een Raad van Toezicht (RvT), die twee keer per jaar bijeenkomt, ziet er op toe dat de activiteiten van het LeidenAsiaCentre het door de RvT en Internationale Adviesraad vastgestelde beleid reflecteren.

Met ingang van 16 september 2019 is de samenstelling van de RvT als volgt:

• Voorzitter: Dr. Ben Knapen, Senator
• Prof. dr. Mark Rutgers, Decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen
Constance de Klerk-Waller, Oud-voorzitter Leids Universiteits Fonds (LUF)
Marie José Alting von Geusau, Voormalig manager CNV Internationaal
Alexander Doorman, Partner Global Transactions, Freshfields
Ed Kronenburg, Voormalig ambassadeur in China
Jan Anne Schelling,  Directeur human relations bij Koninklijke IHC

Met uitzondering van de Decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen en de Voorzitter van het Leids Universiteits Fonds (LUF) zijn alle leden benoemd op persoonlijke titel.

De RvT wordt bijgestaan door een Internationale Adviesraad (IAC) die is samengesteld uit wetenschappers en bestuurders, die zich bezighouden met (Oost-) Azië en een breed scala van disciplines vertegenwoordigen. De IAC komt één keer per jaar bijeen om het onderzoek en de publieksactiviteiten van het LeidenAsiaCentre te evalueren. Ook adviseert zij over recente ontwikkelingen en draagt ze bij aan de versterking van het netwerk van het LeidenAsiaCentre.

De IAC bestaat uit:

• Prof. Bill Callahan London School of Economics
• Prof. Valerié Gélèzeau EHESS (Paris/IIAS)
• Prof. (mw) Emiko Ochiai Kyoto University
• Prof. Gert Oostindie Director Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (Leiden)
• Dr. Philippe Peycam Director International Institute Asian Studies (Leiden)
• Prof. Jennifer Robertson Michigan, Ann Arbor
Monika Sie Dhian Ho Director Netherlands Institute for International Relations Clingendael
Lay Hwee Yeo European Union Centre/Singapore Institute of International Affairs/National University of   Singapore