Diverse Maatschappelijke Partners

Het LeidenAsiaCentre beoogt kennis te genereren van academisch niveau voor maatschappelijke toepassing in Nederland over het moderne Oost-Azië. Om dit te kunnen realiseren streeft het LeidenAsiaCentre er naar om zijn expertise op te bouwen en te benutten in samenspraak met diverse maatschappelijke partners, in het bijzonder: het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld, de media, overheden en andere academische en niet-academische kenniscentra.

Samenspraak in onderzoek

Het LeidenAsiaCentre betrekt maatschappelijke partners bij het identificeren en ontwikkelen van die kernthema’s die het beste passen bij de behoeften van de belanghebbenden en aansluiten bij onze eigen capaciteit, unieke expertise en wetenschappelijk netwerk. Daarnaast betrekken wij onze partners ook bij de formulering van specifieke onderzoeksvragen. Bruikbare antwoorden beginnen ten slotte met de juiste vragen. Het LeidenAsiaCentre staat open voor bedrijven en organisaties die ons benaderen met hun eigen specifieke onderzoeksbehoefte.

Samenwerking in kennisdeling

Een wezenlijk onderdeel van de samenwerking concentreert zich in de volgende fase: het verspreiden van de resultaten van het onderzoek. Dat loopt grotendeels via de maatschappelijke partners. Via hun netwerk, door middel van een gezamenlijke bijeenkomst of publicatie, worden de uitkomsten van het onderzoek aan een breed publiek bekend gesteld.

Partners

Iedereen die een onderzoeksvraag heeft kan het LeidenAsiaCentre benaderen. Soms is de vraag in te passen in lopende onderzoeken. Bij de beoordeling of we de vraag kunnen omzetten in nieuw onderzoek, spelen de eigen zwaartepunten van het LeidenAsiaCentre een belangrijke rol.

Onze huidige maatschappelijke partners


Contact

Als u in ons onderzoek of mogelijke samenwerking geïnteresseerd bent, nodigen we u uit contact op te nemen via info@leidenasiacentre.nl
Telefonisch zijn we bereikbaar op 071-527 2541.