Diverse Maatschappelijke Partners

De Stichting LeidenAsiaCentre beoogt kennis te genereren van academisch niveau voor maatschappelijke toepassing in Nederland over het moderne Oost-Azië. Om dit te kunnen realiseren streeft het LeidenAsiaCentre er naar om zijn expertise op te bouwen en te benutten in samenspraak met diverse maatschappelijke partners, in het bijzonder: het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld, de media, overheden en andere academische en niet-academische kenniscentra.

Samenspraak in onderzoek

De Stichting LeidenAsiaCentre betrekt maatschappelijke partners bij het identificeren en ontwikkelen van die kernthema’s die het beste passen bij de behoeften van de belanghebbenden en aansluiten bij onze eigen capaciteit, unieke expertise en wetenschappelijk netwerk. Daarnaast betrekken wij onze partners ook bij de formulering van specifieke onderzoeksvragen. Bruikbare antwoorden beginnen ten slotte met de juiste vragen. Het onderzoek zelf zal vervolgens in eigen beheer worden uitgevoerd door aan het centrum verbonden wetenschappers en andere onderzoekers in Nederland of daarbuiten. Per onderzoek nodigen we partijen uit de samenleving uit om betrokken te worden bij het betreffende onderzoek. Bij ‘China in Nederland’  zijn dat vooral Chinese bedrijven, investeerders en kennisinstellingen, maar ook overheden (waaronder gemeenten) doen mee. Voor het onderzoek naar Noord-Koreaanse dwangarbeiders is er contact gelegd met Amnesty en met de Nationale Rapporteur Mensenhandel.  Een ander onderzoek, naar de groei van de stroom toeristen uit Azië,  kan rekenen op belangstelling en medewerking van gemeentes, horeca-organisaties en onderwijsinstellingen. Het LeidenAsiaCentre staat echter ook open voor bedrijven en organisaties die ons benaderen met hun eigen specifieke onderzoeksbehoefte.

Samenwerking in kennisdeling

Een wezenlijk onderdeel van de samenwerking concentreert zich in de volgende fase: het verspreiden van de resultaten van het onderzoek. Dat loopt grotendeels via de maatschappelijke partners. Via hun netwerk, door middel van een gezamenlijke bijeenkomst of publicatie, worden de uitkomsten van het onderzoek aan een breed publiek bekend gesteld.

Partners

Iedereen die een onderzoeksvraag heeft kan de Stichting LeidenAsiaCentre benaderen. Soms is de vraag in te passen in lopende onderzoeken. Bij de beoordeling of we de vraag kunnen omzetten in nieuw onderzoek, spelen de eigen zwaartepunten van het LeidenAsiaCentre een belangrijke rol.

Onze huidige maatschappelijke partners


Contact

Als u in ons onderzoek of mogelijke samenwerking geïnteresseerd bent, nodigen we u uit contact op te nemen via info@leidenasiacentre.nl
Telefonisch zijn we bereikbaar op 071-527 2541.