Laden Evenementen

Op woensdag 12 december vanaf 14:30 uur organiseren het LeidenAsiaCentre en VNO-NCW/MKB-Nederland een middag over China. Tijdens het event wordt u bijgepraat over het meest recente onderzoeksrapport van het LeidenAsiaCentre over Chinese investeringen in Europa en vindt een paneldiscussie plaats over onze (economische) relatie met het land.

Sprekers zijn onder meer prof. dr. Frank Pieke (Mercator Institute for China Studies), dr. Frans-Paul van der Putten (Clingendael) en Matt Ferchen (Carnegie-Tsinghua center for Global Policy). Manager van het LeidenAsiaCentre Lily Sprangers modereert de middag. Na een Q and A sessie over het rapport, praten we nog samen met de sprekers en een aantal van leden van NVO-NCW/MKB-Nederland door over de handelspolitieke uitdaging die China voor ons vormt.
Na afloop (17:00 uur) bieden we u graag een borrel aan.

De middag vindt plaats in de Malietoren, het kantoor van VNO-NCW/MKB-Nederland (Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag). Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden door het registratieformulier bovenaan deze pagina in te vullen.

Klik hier voor het programma


Sinds 1999, het begin van de ‘Go Out Policy’, is de snelle opkomst van China op het wereldtoneel een bron van speculaties, maar in toenemende mate ook van zorg.
De ambities van China, gekoppeld aan de schaal waarop het land opereert, de omvang van de bevolking , het beschikbare kapitaal, m.n. de reserves van de overheid, alsmede de blijvend dominante rol van de Chinese Communistische Partij geven hier volgens velen aanleiding toe. De conclusie dat dit niet anders dan kan leiden tot een onstuitbare en voor andere landen bedreigende situatie sluit aan bij oude angstreflexen die buiten China onverminderd voortbestaan. Mede hierdoor stuit de ‘win-win’ retoriek waarmee bijvoorbeeld het Belt Road Initiatief (BRI) door Chinese autoriteiten wordt gepropageerd op steeds meer wantrouwen. Tegelijkertijd zijn zowel de Chinese markt als de Chinese investeringen in ons land ‘too good to waste’. Daarnaast zijn de betrekkingen op regeringsniveau behoorlijk intensief en leveren over en weer veel op. Moeten we onze achterdocht, vaak ingegeven door eeuwenoude stereotypes, dan niet op zij zetten? Kopen de Chinezen écht Europa op? Gaan ze er met onze technologie vandoor en blijven we met lege handen achter indien China niet bereid is om zich aan de regels van het ‘level playing field’ te houden?

In een nieuw onderzoeksrapport van het LeidenAsiaCentre houden we deze vragen tegen het licht aan de hand van een aantal cases uit Nederland, Griekenland, Hongarije en het niet- EU-lid Servië. We richten ons onderzoek op de vraag welke overwegingen achter deze investeringen schuilen, de mate waarin de investeringen lonend zijn, in hoeverre er sprake is een strategische agenda en of China dankzij deze investeringen aan politieke of economische invloed gewonnen.

De discussie tijdens dit China-event koppelen we graag aan de vraag die VNO-NCW voorzitter Hans de Boer stelde in een column naar aanleiding van het bezoek van de Chinese premier Li Keqiang in oktober: hoe voorkomen we dat de handelsoorlog tussen de VS en China overslaat naar andere landen? Hoe beschermen we onszelf tegen oneerlijke politiek zonder daar te bij vervallen in een schadelijke mercantilistische reflex? Immers, zowel Europa als China hebben immens beide geprofiteerd van het wereldvrijhandelssysteem. De oproep in Davos, eerder dit jaar van President Xi Jinping lijkt er op te duiden dat China de voorkeur aan geeft voorzetting ervan en misschien ook wel bereid is om daar een prijs voor te betalen.


 

Ga naar de bovenkant