In the news

LAC Researcher Richard Ghiasy about China’s Digital Silk Road in The Diplomat

In 2020 and 2021, the LeidenAsiaCentre and the Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) collaboratively published two reports on China’s Digital Silk Road (DSR). This week, the authors of the reports, Richard Ghiasy and Rajeshwari Krishnamurthy, wrote an op-ed for The Diplomat. In this piece, they refer to the reports and discuss four significant and far-reaching implications of the DSR. Click here to read the article.


LeidenAsiaCentre director Florian Schneider discusses online Chinese nationalism in SCMP

In the article, Schneider argues that nationalism is a mixed blessing for the Chinese authorities. State-backed nationalistic propaganda online might backfire diplomatically; trying to guide nationalist sentiment in ways that further the leadership’s interests is a difficult balancing act, he says, and he suspects this is partly the reason why the authorities are currently trying to clamp down on unauthorised, nationalist conspiracy theories.  Click here to read the full article (May 30th)


SCMP interviews LeidenAsiaCentre director Florian Schneider on China’s international image

According to Florian Schneider, China’s authorities rely heavily on nationalism as part of their legitimation strategy at home, but at the same time, this strategy risks derailing the national rejuvenation project that the authorities have promised their citizens. Presenting a positive image of China to its neighbours is important for Beijing, particularly in the context of the Belt and Road Initiative, he says. Read the full article here. For more on the Belt Road Initiative, see the LeidenAsiaCentre’s Global Perspectives on the Belt and Road Initiative research project.


SCMP interviews Ingrid d’Hooghe on the closure of Confucius Institutes

In an article published by the South China Morning Post on April 20th, Ingrid d’Hooghe, China scholar at the LeidenAsiaCentre, comments on the terminated Chinese Confucius Institutes in Brussels following similar decisions to terminate the facilities elsewhere in Europe, including the University of Leiden in the Netherlands. Because universities and national governments are starting to look critically at the institutes and their governance structure, d’Hooghe says she would not be surprised to see more institutes in Europe closing their doors in the near future. Click here to read the article.


LeidenAsiaCentre’s Ingrid d’Hooghe on Confucius Institutes in Europe

UNIVERSITY WORLD NEWS – Why universities should fight anti ...

Ingrid d’Hooghe was interviewed by University World News on Confucius Institutes’ role inside European universities. In an article published on April 17th, she describes many universities in Europe as naïve as they do not realise Confucius Institutes are part of and are managed indirectly by the Chinese government and are not always run transparently. She does note that many Confucius Institutes “were established in Europe at a time when we did not look at China so critically and were still focusing on extending and deepening cooperation with China”. Read the article here.


Ingrid d’Hooghe interviewed by University World News on research collaboration with China

In an article published by University World News on April 15th, Ingrid d’Hooghe discusses the growing worries on the European side about research collaboration with China.  Restrictions imposed on academics publishing information on the origins of the coronavirus negatively influence collaborations as there are real worries about whether China will really share and publish the data, she argues. Click here to read the article. More on Europe-China research collaboration here.


SCMP interviews Florian Schneider on the expulsion of US journalists from China

The South China Morning Post published an article on March 29th questioning whether the expulsion of US journalists by Beijing harms China’s relationship with the world. LeidenAsiaCentre’s director Florian Schneider is among the experts commenting on the issue. Schneider argues that the decision fits China’s attempts to shape media narratives, and is primarily a message to domestic audiences as well as the Trump administration that China won’t be bullied. Click here to read the article.


Florian Schneider over het Coronavirus in de wereldwijde media

In een artikel op de website van de Universiteit Leiden spreken meerdere Leidse wetenschappers zich uit over nepnieuws en discriminerende typeringen in de berichtgeving over het Coronavirus. LeidenAsiaCentre’s directeur Florian Schneider komt ook aan het woord en veroordeelt de stereotypische koppen waar sommige Westerse media op terugvallen. Samen met het publiceren van misplaatste grappen en aanstootgevende cartoons leidt dit volgens hem tot discriminatie tegen Chinezen en anderen met een Aziatische achtergrond. Lees het artikel hier. (5 februari 2020)


Onderzoeker LeidenAsiaCentre geïnterviewd door Trouw

In een artikel over academische samenwerking tussen Nederland en China komt Ingrid d’Hooghe, onderzoeker van het LeidenAsiaCentre, aan het woord. Zij is een van de auteurs van het in 2018 verschenen onderzoeksrapport over kennissamenwerking tussen de EU en China en de daaropvolgende update die inzoomt op de recente situatie wat betreft Nederland en China. Lees het artikel in Trouw hier. (2 november 2019)


LeidenAsiaCentre in de South China Morning Post

Ingrid d’Hooghe, onderzoeker bij het LeidenAsiaCentre en het Clingendael Instituut wordt, vanwege haar specialisatie met betrekking tot banden tussen Europa en China in het hoger onderwijs, genoemd in een artikel van de South China Morning Post over het Confucius Instituut van de Vrije Universiteit Brussel. Ze stelt dat Chinese instituten in het hoger onderwijs in toenemende mate nauwlettend worden gevolgd. Lees het artikel hier. (30 oktober 2019)


LeidenAsiaCentre’s Director Florian Schneider Appears in Associated Press Article

In an article of the Associated Press  on China’s online nationalism, specifically discussing the recent discontent among online Chinese with the NBA, LeidenAsiaCentre’s director Florian Schneider is quoted on the issue. Schneider is an expert when it comes to Chinese online nationalism. His book “China’s Digital Nationalism”, published in 2018, analyses how nationalism in China is being adopted, filtered, transformed, enhanced, and accelerated through digital networks. The book explores what search engines, online encyclopedias, websites, hyperlink networks, and social media can tell us about the way that different actors construct and manage a crucial topic in contemporary Chinese politics: the protracted historical relationship with neighbouring Japan. Schneider’s latest book “Staging China, The Politics of Mass Spectacle” also appeared recently.


‘Hoe China naar zichzelf en de wereld kijkt’

Afbeeldingsresultaat voor financieel dagblad

In een artikel dat het Financieel Dagblad publiceerde naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek, wordt de historische ontwikkeling van China geschetst. Aan het woord komt onder andere Vincent Chang, onderzoeksfellow van het LeidenAsiaCentre, die de Chinese geschiedenis van het laatste keizerrijk tot en met Deng Xiaoping toelicht. Klik hier om het artikel te lezen.


‘Wees niet passief, doe als de Chinezen’

Als reactie op de Chinanotitie van het kabinet schreven LeidenAsiaCentre onderzoekers Ingrid d’Hooghe en Rogier Creemers samen met voormalig directeur Frank Pieke een opiniestuk in het NRC. Hierin betoogden zij dat het Nederlandse debat over China wordt gedomineerd door de verkeerde onderwerpen. Klik hier om het artikel te lezen. (30 september 2019)


South China Morning Post interviewt onderzoekers LeidenAsiaCentre

Op 14 september 2019 publiceerde de South China Morning Post een artikel over academische samenwerking tussen China en het Westen. Journalist Simone McCarty stelde de vraag in hoeverre Europese kennisinstellingen de zorgen die worden geuit in de Verenigde Staten en Australië omtrent samenwerking met Chinese partner zouden moeten delen. Het LeidenAsiaCentre publiceerde in 2018 een onderzoeksrapport waarin antwoorden naar vergelijkbare vragen worden gepresenteerd. De South China Morning Post benaderde daarom onderzoeker Ingrid d’Hooghe en voormalig directeur Frank Pieke, beiden auteurs van het onderzoeksrapport, voor toelichting. Lees het artikel hier.


RTL Nieuws spreekt met Florian Schneider over de escalatie van protesten in Hong Kong

LeidenAsiaCentre’s directeur Florian Schneider vertelt in een artikel van RTL Nieuws over de broeiende onvrede in Hong Kong, die de inwoners aanspoort om met honderdduizenden de straat op te gaan. De protesten tonen aan, zegt Schneider, dat de politieke inspanningen om de band tussen Hongkong en China te versterken, veel inwoners van de regio hebben geërgerd. Lees het artikel hier. (12 juni 2019)


ScienceGuide spreekt met het LeidenAsiaCentre over onderwijssamenwerking met China

Onderzoeker Ingrid d’Hooghe en manager Lily Sprangers komen aan het woord in een artikel van ScienceGuide (11 juni 2019) over de samenwerking met China op het gebied van onderwijs. Hierin worden specifiek de implicaties van de voorgenomen beleidsideeën die in de Chinanotitie van het kabinet te vinden zijn kritisch besproken. Het LeidenAsiaCentre publiceerde meerdere onderzoeksrapporten naar onderwijs- en onderzoekssamenwerking met China. Lees het artikel hier.


David Henley over de democratie van Indonesië in de Volkskrant

David Henley, hoogleraar Moderne Indonesië Studies (Universiteit Leiden) spreekt in een artikel van de Volkskrant over Indonesische verkiezingen en de democratie in Indonesië. Hoewel de verkiezingen volgens sommigen vooral in het teken staan van illegale giften aan de kiezers in ruil voor hun stem, laat volgens Henley een grote meerderheid hun stemkeuze niet laten bepalen door deze praktijken. Het artikel is een verkorte weergave van de inleiding die hij hield voor het LeidenAsiaCentre tijdens het Asian Current Affairs Forum op 15 april 2019. Lees het artikel hier. (17 april 2019)


LeidenAsiaCentre’s Vincent Chang in het Financieel Dagblad

red flag In een artikel (4 juni 2019) over de ‘erfenis’ van de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing in 1989 sprak het Financieel Dagblad met Vincent Chang. Hierin licht Chang zijn kijk op de plaats van mensenrechten binnen het Nederlandse Chinabeleid toe. Klik hier om het artikel te lezen. Klik hier om het meeste recente onderzoeksrapport dat Vincent Chang voor het LeidenAsiaCentre (mede)schreef te openen.


Onderzoeksrapport LeidenAsiaCentre in Nieuwsuur

Ingrid d’Hooghe werd voor het programma Nieuwsuur gevraagd om, op basis van het onderzoeksrapport van het LeidenAsiaCentre naar samenwerking tussen Europa en China op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek, toe te lichten in hoeverre er risico’s zijn verbonden aan het binnenhalen van Chinese promovendi door Nederlandse universiteiten. Zie de uitzending hier (vanaf 34:15).


Welke rol speelt China in het onderzoek en onderwijs in Nederland en Europa?

ScienceGuide schreef een uitgebreid artikel naar aanleiding van onderzoek gepresenteerd door Frank Pieke en Ingrid d’ Hooghe over de beïnvloeding en controle van China op het onderwijs en onderzoek. Pieke en D’Hooghe constateren onder andere dat het toezicht op studenten vanuit Peking toeneemt. Het LeidenAsiaCentre publiceerde meerdere onderzoeksrapporten naar onderwijs- en onderzoekssamenwerking met China. Lees het artikel hier. (14 november 2018)


Barring Chinese from research projects ‘should not be taboo’

Het LeidenAsiaCentre wordt genoemd in een artikel van het Times Higher Education Magazine naar aanleiding van een LAC onderzoeksproject, waarin wordt vermeld dat het uitsluiten van foreign nationals bij specifieke studieprogramma’s of onderzoeksprojecten op grond van nationale veiligheid, niet langer een taboe zou moeten zijn. Lees het artikel hier.


‘China is onderdeel van ons leven’

“Waarom kiezen Chinese studenten voor Nederland? Wat hopen ze te bereiken, hoe bevalt het hier?” Dit jaar verscheen het eerste onderzoek dat daar inzicht in geeft, onder leiding van Frank Pieke, hoogleraar van het LeidenAsiaCentre. Lees het volledige interview in Transfer hier.


‘Wat gaat er om in de hoofden van Chinezen?’

Naar aanleiding van de publicatie van het boek: “Nederland door Chinese Ogen” door Frank Pieke en Garrie van Pinxteren, is er een interview met Garrie van Pinxteren verschenen in Trouw. Lees het volledige interview hier.


‘LeidenAsiaCentre zoekt naar maatschappelijke relevantie’

De drie academische directeuren van het LeidenAsiaCentre: Frank Pieke, Kasia Cwiertka en Remco Breuker, zijn geinterviewd door het Alumnimagazine van de Universiteit Leiden, Leidraad. In het januarinummer van het magazine bespreken de academische directeuren de projecten die het LeidenAsiaCentre uitvoert op het gebied van hun eigen academische expertise.

Lees het volledige artikel hier.


Tentoonstelling “Te mooi om weg te gooien” in de Mare

In de Mare, het Leids universitaire weekblad, van 2 juni 2016 is te lezen hoe Katarzyna Cwiertka, hoogleraar moderne Japanstudies en directeur bij het LeidenAsiaCentre samen met Ewa Machotka, universitair docent bij Japanstudies, de tentoonstelling “Te mooi om weg te gooien, Verpakkingsdesign uit Japan” samenstelde. De tentoonstelling zal vanaf eind november te zien zijn in het Manggha Museum of Japanese Art and Technology in Polen gaan, waar de twee onderzoekers zelf oorspronkelijk vandaan komen.

Lees het volledige artikel hier.


LeidenAsiaCentre onderzoekers in KIJK

Kijk Magazine

Een aantal onderzoekers van het LeidenAsiaCentre zijn recentelijk met een stuk in KIJK-magazine verschenen. Zo sprak onderzoekster Tianmu Hong over “Waarom Chinezen Nederland interessant vinden” en “Wat moeten we doen als we Nederland nog aantrekkelijker willen maken voor Chinezen”. Lees het volledige artikel hier. (PDF)

Daarnaast verscheen ook directeur en onderzoeker Remco Beuker in KIJK-magazine. Hij sprak over Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU. ”Het gaat om ongeveer een paar duizend arbeiders. 80 tot 100 procent van de lonen van de arbeiders gaat direct naar de Noord-Koreaanse staat.” Lees het volledige artikel hier. (PDF)


 “Slaven van het systeem” in de media

De uitkomsten van het rapport “Slaven van het systeem; Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU”, geleid door LeidenAsiaCentre directeur Remco Beuker, zijn wederom in de media verschenen. In het Parool van 13 september 2016 is te lezen hoe honderden Noord-Koreaanse arbeidskrachten verborgen voor de buitenwereld werken in Poolse bedrijven.
Lees het hele artikel hier. (PDF)

Of lees het volledige rapport ” Slaven van het systeem” hier. (PDF) (Engels).


“China, een gids voor de 21ste eeuw” in de media

Frank Pieke, China-deskundige en directeur bij het LeidenAsiaCentre, sprak over zijn net  verschenen boek “China, een gids voor de 21e eeuw”, in een radio-uitzending van BNR op 8 september 2016. Luister hier naar het hele fragment.

Tevens is er een interview verschenen in de Letter & Geest van de ‘Trouw’ op 10 september 2016. Hierin praat Frank Pieke over zijn nieuwe boek waarin hij laat zien “hoe de Chinese Communistische Partij (CCP) zich keer op keer opnieuw uitvond bij het leiden van een maatschappij die werkt voor de overgrote meerderheid van de mensen die erin leven”. Het volledige artikel vindt u hier. (PDF)

Daarnaast zijn er recentelijk een aantal recensies van het boek verschenen:

  • In de Volkskrant van 15 oktober 2016. Lees de volledige recensie hier.
  • In de Internationale Spectator, het Clingendael magazine voor Internationale Betrekkingen. Lees de volledige recensie hier.
  • Op de website van Chinasquare.be. Lees de volledige recensie hier.
  • Op de website van China2025.nl. Lees de volledige recensie hier.

‘Xi’s China koerst af op nationaal-socialisme’

Credit: AP

Een interview met Frank Pieke in de Volkskrant (2 juli 2016).


 Poolse bedrijven met Noord-Koreaanse dwangarbeiders in dienst profiteren van EU-steun

A file image of a North Korean welder at work in Poland’s Gdansk shipyard CREDIT: AFP

Een artikel in The Telegraph over het Slaven van het Systeem project van 31 mei 2016 (engels).


Interview met Remco Breuker

Still from the VICE documentary ‘Cash for Kim’‍

Op 23 mei sprak VICE Germany met Dr. Remco Breuker over het Slaven van het Systeem project. Lees het artikel, getiteld North Korea Makes Billions from Forced Laborers Working in the EU, hier (engels).


Interviews van de “Tourism from China” conferentie

Dr. Robert Li

Tijdens de “Tourisme from China” conferentie van 9 junie, 2016, zijn twee sprekers, Robert Li en Eddie Yang, geïnterviewd door de CRTV (engels).


“Slaven van het Systeem” te zien in documentaire

Het project Slaven van het Systeem is te zien in de documentaire Cash for Kim, dat Noord-Koreaanse dwangarbeid in Polen blootlegt (23 mei 2016).

Noord-Koreaanse dwangarbeid in de Europese Unie

‍Photo © Reuters/Kim Hong-Ji

Remco Breuker bespreekt zijn project over de dwangarbeid van Noord-Koreaanse werknemers in een artikel in Reuters op 26 april 2016 (Engels).


“The Road from Hainan” radio interview

Drs. Anne Sytske Keijser is geïnterviewd door radioprogramma Science071 op 16 maart. In het interview praat ze over de opkomende vertoning van “The Road from Hainan” op 22 maart 2016 in Leiden.


China Café in Scheltema met nieuw onderzoeksinstituut Leiden Asia Centre

‍Photo © Rolf Eijgenraam‍‍

In het Scheltema Café vond op 3 maart het eerste China Café van Leiden plaats.

“Leiden is de uitgelezen plaats voor dit centrum”, aldus manager Lily Sprangers in een interview met Sleutelstad FM, “er bestaat hier al een groot netwerk, met bijvoorbeeld het Sieboldhuis, Museum Volkenkunde en de Universiteit Leiden.”


‘Leiden heeft Chinezen veel te bieden’

Ondernemers uit de Leidse regio kwamen op 3 maart in het China Café bij elkaar om te kijken hoe zij meer Chinese toeristen naar de stad kunnen trekken. Lees het artikel, met onder andere een interview met Lily Sprangers, in het Leidsch Dagblad (3 maart 2016).


China’s relevantie voor Nederland onderschat

Frank Pieke

China’s veelzijdige en gevarieerde relevantie voor de Nederlandse samenleving wordt, ondanks de toenemende spreiding in een groot aantal gebieden, nog steeds onderschat, zei Frank Pieke in een interview met Xinhua op 29 september 2015 (Engels).


Asia Centre gelanceerd aan de Universiteit Leiden

Frank Pieke (foto (c)Xinhua/Liu Fang)

“Het werk dat we doen moet zowel academisch interessant als relevant voor organisaties en personen in Nederland zijn”, aldus Prof. Dr. Frank Pieke, in een interview met Xinhua op 25 februari 2016 (Engels).


Drijf wig tussen systeem en volk Noord-Korea

De enige manier om het Pyongyang echt lastig te maken, is te pogen het systeem en het volk in Noord-Korea uit elkaar te trekken, stelt prof. dr. Remco Breuker.
Lees het artikel van Remco Breuker in het Reformatorisch Dagblad van 13 februari 2016.

‘Noord-Korea is geen staat, maar een bedrijf’

Hoe om te gaan met Pyongyang
Noord-Korea irrationeel? Nee. Pak het aan als een neoliberaal conglomeraat dat erin slaagde de staat te privatiseren, betoogt Remco Breuker.
Lees het volledige artikel in de NRC van 11 februari 2016.


Pyongyang zal blij met je zijn, Guus Hiddink

FOTO © KOEN VAN WEEL / ANP

Al die goedbedoelde projecten voor mensen in Noord-Korea legitimeren onbedoeld het foute regime. Guus Hiddink trapt er nu ook in, menen Remco Breuker en Imke van Gardingen. Lees het volledige artikel in de NRC van 12 november 2015.