Onderzoeksmissie en Onderzoeksthema’s

Op welke manieren is Azië belangrijk voor Nederland, en wat is en kan Nederland betekenen voor Azië? Ons onderzoek wil bijdragen aan het versterken en verbeteren van de betrekkingen en het begrip tussen mensen, organisaties en overheden in Azië en Nederland.

Als hét expertisecentrum voor het moderne Azië in Nederland richt het LeidenAsiaCentre zich in eerste instantie op Oost-Azië: China (inclusief Taiwan), Japan, Korea en ook Singapore. In een later stadium zullen we onze activiteiten uitbreiden, eerst naar Zuidoost-Azië en met name Indonesië, en op wat langere termijn ook naar andere Aziatische regio’s.

Bekijk het filmpje (1 minuut).

Kernthema’s

De keuze en ontwikkeling van ons onderzoek richt zich op die aspecten die bij uitstek relevant zijn voor Nederland en uiteindelijk ook Europa. De nadruk ligt hierbij op de aard en gevolgen van mondialisering die leidt tot een toenemende vervlechting tussen Azië en Europa. Hierbij denken wij aan het breedste scala van betrekkingen tussen Nederland en Azië, zowel de economie, politiek en diplomatie, als de samenleving en cultuur. Wij hebben hiertoe ons onderzoek en andere activiteiten gerangschikt onder drie brede themavelden. Een thema bepaalt de richting en doelen voor een langdurige inzet van onze middelen en krijgt concreet gestalte door middel van een aantal specifieke projecten. Elk project is relatief kort van duur (tussen één en anderhalf jaar), zoekt inzichten over concrete vragen en wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenspraak met specifieke maatschappelijke partners.

Onze drie kernthema’s zijn: ‘Europa en Azië‘, ‘Mensen, rechten en mensenrechten‘  en ‘ Levensstijl en cultuur‘.