Bestuur

In 2014 ontving de toenmalige Stichting Modern East Asia Research Centre (MEARC) een gift van
het Vaes-Elias Fonds door bemiddeling van het Leids Universitair Fonds. Het Bestuur van MEARC, in samenspraak met de drie directeuren besloot naar aanleiding hiervan tot een volledige vernieuwing van de stichting, met inbegrip van een nieuwe bestuursstructuur. Ook de naam werd gewijzigd en in januari 2016 ging de Stichting LeidenAsiaCentre officieel van start. Het mandaat van het bestuur werd uitgebreid en met ingang van 1 januari 2017
wordt het bestuur gevormd door de drie directeuren, met Franke Pieke als uitvoerende directeur. Het bestuur ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden van het jaarprogramma van het LeidenAsiaCentre, zowel wat het onderzoek betreft als de publieksactiviteiten.


Frank Pieke
UITVOEREND DIRECTEUR
Lees meer »

Kasia Cwiertka
DIRECTEUR
Lees meer »

Remco Breuker
DIRECTEUR
Lees meer »

MANAGER


Lily Sprangers
MANAGER
Lees meer »

Marte Boonen
PROGRAMMA COÖRDINATOR
Project »

RESEARCH FELLOWS

    Rogier Busser
Lees meer »
Brechtje Spreeuwers
Lees meer»
 
Jae-Chun Won
Lees meer»
   Vincent Chang
Lees meer »

RESEARCHERS


Anoma van der Veere
Project »

STUDENT ASSISTENTEN


Britt Blom
Project

Jurriaan de Blécourt
Project »

STAGIAIRES


Marit de Roij
Project

Jonas Lammertink
Project

Emilie de Haes
Project

RAAD VAN TOEZICHT EN DE INTERNATIONALE ADVIESRAAD

Een Raad van Toezicht (RvT), die twee keer per jaar bijeenkomt, ziet er op toe dat de activiteiten van het LeidenAsiaCentre het door de RvT en Internationale Adviesraad vastgestelde beleid reflecteren.

Met ingang van 1 januari 2018 is de samenstelling van de RvT als volgt:

• Voorzitter: André van Heemstra (vm. CEO Unilever, Voorzitter Global Compact)
• Prof. dr. Mark Rutgers, Decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen.
Constance de Klerk-Waller, Voorzitter Leids Universiteits Fonds (LUF)
• Dr. Ben Knapen (senator)

De RvT wordt bijgestaan door een Internationale Adviesraad (IAC) die is samengesteld uit wetenschappers en bestuurders, die zich bezighouden met (Oost-) Azië en een breed scala van disciplines vertegenwoordigen. De IAC komt één keer per jaar bijeen om het onderzoek en de publieksactiviteiten van het LeidenAsiaCentre te evalueren. Ook adviseert zij over recente ontwikkelingen en draagt ze bij aan de versterking van het netwerk van het LeidenAsiaCentre.

De IAC bestaat uit:

• Prof. Bill Callahan London School of Economics
• Prof. Valerié Gélèzeau EHESS (Paris/IIAS)
• Prof. (mw) Emiko Ochiai Kyoto University
• Prof. Gert Oostindie Director Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (Leiden)
• Dr. Philippe Peycam Director International Institute Asian Studies (Leiden)
• Prof. Jennifer Robertson Michigan, Ann Arbor
Monika Sie Dhian Ho Director Netherlands Institute for International Relations Clingendael
Lay Hwee Yeo European Union Centre/Singapore Institute of International Affairs/National University of   Singapore