Het Effect van de Toestroom van Chinese Studenten en Kenniswerkers in Nederland

Photograph: Tauno Tõhk / 陶诺. Creative Commons.

Dit project onderzocht de geschiktheid van het Nederlandse onderwijs voor Chinese studenten en de vraag in hoeverre aanpassingen in het onderwijs aan deze groep nodig en wenselijk zijn.

DOEL

Dit project onderzocht de geschiktheid van het Nederlandse onderwijs voor Chinese studenten en de vraag in hoeverre aanpassingen in het onderwijs aan deze groep nodig en wenselijk zijn.

PROJECT

Het project inventariseerde welke benaderingen worden gekozen, en waarom, door Nederlandse onderwijsinstellingen om zich in de Chinese markt te positioneren, met name in het hoger onderwijs (universiteiten en hbo’s) en in het middelbaar beroepsonderwijs.

Aandacht werd besteed aan vragen zoals:

  • Hebben onderwijsinstellingen hun selectie, toelating en onderwijsprogramma’s aangepast, en hoe, om de toestroom van Chinese studenten te vergroten (of misschien te verminderen?) en om aan de specifieke aard van de Chinese student tegemoet te komen?
  • Welke “best practices” kunnen hieruit gedistilleerd worden?
  • Wat zijn de ervaringen met het Nederlandse onderwijs van de studenten zelf?
  • Hoeveel studenten blijven na afloop van de studie in Nederland?
  • Wat is het beroepsperspectief van Chinese studenten in Nederland, zowel in als buiten China?
  • Hoe vergelijkt de Nederlandse situatie zich met die in andere, vergelijkbare landen in Europa (Duitsland, UK, België) en daarbuiten (Australië, Singapore, Canada)?

METHODE

Deze en andere vragen zijn beantwoord aan de hand van een combinatie van interviews en informatieverzameling bij onderwijsinstellingen, een literatuuronderzoek naar de situatie in andere landen, en een enquête onder Chinese studenten of afgestudeerden.

PROJECTDUUR

Maart 2016 tot November 2016

ONDERZOEKERS

Prof. dr. Frank Pieke
Tianmu Hong
Laurens Steehouder
Ju Lin van Veldhuizen

PARTNERS

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met diverse partners in Nederland, waaronder het Ministerie van OCW, VSNU, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Ambassade en consulaten in China, de NUFFIC, de Chinese Ambassade in Nederland, de China Scholarship Council, Chinese wetenschapers en Chinese studentenverenigingen in Nederland.