Europa en China

In 2016 voerde het LeidenAsiaCentre een project uit getiteld “China en Nederland”. De focus van dat project was de toenemende impact van Chinese studenten, toeristen en bedrijven op de Nederlandse economie en samenleving. Chinese uitwisselingsstudenten zijn de op-een-na grootste groep buitenlandse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Elk jaar bezoeken 250,000 Chinese toeristen Nederland. Sinds een aantal jaar nemen Chinese investeringen rap toe, waaronder een aantal grote overnames. Aangezien er weinig literatuur hierover was, was dit project voornamelijk verkennend en descriptief, met als doel om informatie te verschaffen aan Nederlandse aandeelhouders. Met de informatie van de rapporten die we tijdens het project hebben gepubliceerd, zijn we nu in staat om een nieuw project op te zetten, dit keer met een bredere focus en bereik.

DOEL

Deze vervolgstudie bestaat uit twee sub-projecten die tegelijk zullen worden uitgevoerd, namelijk:

  1. Strategische impact van Chinese investeringen in Europa
  2. Invloed van China op onderzoek, innovatie en academische vrijheid in Europa

De Chinese Communistische Partij is opnieuw zijn grip op China’s politieke systeem en maatschappij aan het versterken. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de betrokkenheid van Chinese instellingen en individuen bij buitenlandse partners steeds meer wordt gekoppeld aan een strategische aanpak gecoördineerd door de autoriteiten in Beijing.

Het begrijpen van de reikwijdte, inclusiviteit, doelstellingen en verdere ontwikkeling van de visie van Beijing is dringend nodig in Europa, als we een adequaat antwoord op de impact van China op ons continent willen ontwikkelen. Het is niet voldoende om te stellen dat we ons al dan niet zorgen zouden moeten maken en dat we of de deuren zouden moeten sluiten voor China, of de zaken hun gang maar moeten laten gaan. Beide reacties zijn gebaseerd op vooroordelen en een gebrek aan een empirisch gefundeerd begrip van de aard van China’s strategische visie op Europa. Dit project heeft tot doel het onderzoek uit te voeren dat nodig is om dit inzicht te verschaffen.

De onderzoeksvragen bij dit project zijn:

  1. Wat zijn de doelstellingen, de reikwijdte en de strategie achter de pogingen van de autoriteiten in Beijing om de verschillende opdrachten van China en Europa met elkaar te verbinden?
  2. In hoeverre is deze strategie effectief geïmplementeerd?
  3. In hoeverre zijn de belangen van de EU en de Europese aandeelhouders op één lijn gebracht of niet in overeenstemming met de doelstellingen van het opkomende Chinese plan voor betrokkenheid bij Europa?
  4. Welke maatregelen kunnen de EU en de Europese stakeholders nemen om de voordelen te maximaliseren en de verplichtingen van hun betrokkenheid bij de Europese strategie van China tot een minimum te beperken

De sub-projecten zullen elk hun eigen onderzoeksvragen, methode, medewerkers, aandeelhouders en klankbordgroepen hebben, welke later zullen worden toegevoegd aan deze pagina. De projecten zullen tegelijkertijd worden uitgevoerd, en zullen aan het einde leiden tot gezamenlijke rapporten en evenementen. Onderzoek wordt uitgevoerd tussen januari en juni 2018. De rapporten zullen worden geschreven in juli en augustus 2018, en conferenties en evenementen voor aandeelhouders zullen plaatsvinden in september 2018.

DUUR

Januari 2018 – September 2018

ONDERZOEKERS

Onderdeel 1:

Prof Dr Frank Pieke
Frans-Paul van der Putten (Clingendael)
Matt Ferchen
Tianmu Hong
Jurriaan de Blécourt

Rapport
Assessing Europe-China collaboration in Higher Education and Research

Onderdeel 2:

Prof Dr Frank Pieke
Annemarie Montulet (KNAW)
Ingrid D’Hooghe
David Pho (University of Twente)
Marijn de Wolff

Stagiair: Joris van Schie

Rapport
Assessing China’s Influence in Europe through Investments in Technology and Infrastructure. Four Cases.

CONTACT

f.n.pieke@hum.leidenuniv.nl

 

Partners under Pressure? The Future of Civil Society in Dutch Human Rights Policy

Mensenrechten vormen de hoeksteen van het Nederlandse buitenlands beleid. De regering heeft gedurende de voorbije jaren door middel van samenwerking met actoren uit het maatschappelijk middenveld geprobeerd de mensenrechten wereldwijd te verbeteren. Het is echter niet onopgemerkt gebleven dat in veel landen het maatschappelijk middenveld onder druk staat en dat de ruimte voor kritische actoren afneemt. In dit onderzoeksproject probeert het LeidenAsiaCentre in kaart te brengen wat de implicaties zijn van deze ontwikkeling voor de Nederlandse pogingen om het maatschappelijk middenveld in te zetten voor het verbeteren van de mensenrechten wereldwijd.

DOEL

Het onderzoeksproject bestaat uit drie individuele maar sterk verbonden landenstudies naar China, Rusland en Saudi-Arabië. De recente ontwikkelingen omtrent het maatschappelijk middenveld zullen eerst onder de loep worden genomen. Vervolgens zal de Nederlandse samenwerking met actoren uit het maatschappelijk middenveld worden behandeld, om daarna te kunnen analyseren wat de implicaties zijn van de recente ontwikkelingen voor deze samenwerking. Tot slot zullen de drie landenstudies samenkomen in een vergelijkende discussie en conclusie met als uiteindelijke doel het faciliteren van een publieke discussie over dit onderwerp en het leveren van concrete beleidsaanbevelingen.

METHODE

Het maatschappelijk middenveld is een populair onderwerp onder academici. Er is echter weinig literatuur beschikbaar over recente ontwikkelingen in China, Rusland en Saudi-Arabië en op het gebeid van de Nederlandse samenwerking met actoren uit het maatschappelijk middenveld. Daarom worden er ook interviews gevoerd met betrokkenen bij het maatschappelijk middenveld in de drie landen en met Nederlandse beleidsmakers. Beleidsdocumenten van de overheid dienen ook als een belangrijke bron van informatie.
Beide pijlers zullen gedurende de duur van het project expert meetings organiseren, met een gedeelde open conferentie aan het einde om de bevindingen en implicaties te bespreken.

Op basis van een presentatie van de drie studies zal er een discussie plaatsvinden over dit onderwerp tijdens een publiek seminar op 13 maart 2018.

DUUR

September 2017 – Maart 2018

MEDEWERKERS
Frank Pieke

Stagiair(e)s:
Jonas Lammertink
Emilie de Haes
Marit de Roij

PUBLICATION

Partners under pressure

CONTACT

Frank Pieke

frank@leidenasiacentre.nl