The Road to Tokyo 2020: Toegang tot sport voor mensen met een handicap in Nederland en Japan

De volgende editie van de Olympische en Paralympische spelen zal worden gehouden in 2020, in Tokio, Japan (Tokio 2020). In de aanloop naar dit evenement zijn verschillende sportorganisaties sociaalverantwoordelijke projecten gestart, waaronder de Nederlandse Olympische Commissie en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Het LeidenAsiaCentre heeft toegang gekregen tot het sociale integratie project, The Game Changer,  van het NOC*NSF, gericht op Tokio 2020. Dit project richt zich op toegang tot sport voor mensen met een handicap in Japan.

DOEL

Het LeidenAsiaCentre is gevraagd om een academische uiteenzetting te geven van de Japanse context wat betreft maatschappelijke vraagstukken omtrent mensen met een handicap en sport. In deze context en in samenwerking met het NOC*NSF, is de gekozen onderzoeksvraag: “Hoe is toegang tot sport voor mensen met een handicap institutioneel ingesteld, en hoe functioneren projecten die zich richten op sociale integratie in sport voor mensen met een handicap in deze context?”

Het Game Changer project is gestart door het NOC*NSF, de hoofdpartner van het LeidenAsiaCentre. Verscheidene Japanse organisaties zoals de Japan Sport Council en lokale gemeentes hebben de wens geuit om hun sport instituties te herstructureren in navolging van “het Nederlandse model”, zoals het wordt gezien. Het doel van de Game Changer, en tevens de slogan is “gebruik sport om de samenleving te veranderen” (supōtsu wo tsūjite shakai wo kaeru). Door het combineren van bezoeken van Nederlandse experts en Paralympiërs aan Japan, en bezoeken van Japans overheidspersoneel aan Nederlandse sportfaciliteiten, probeert het project om kennis te delen voor het verbeteren van de toegang tot sport voor atleten met een handicap.

ONDERDELEN

Dit project geeft inzicht in welke factoren wel of niet de verandering naar sociale inclusiviteit voor gehandicapten in Japan zullen initiëren, met name in het kader van toegang tot sport. Het project bevat twee geografisch verdeelde programma’s: het Japanse programma en het Nederlandse programma.

De eerste fase van het onderzoeksproject concentreert zich op de reguliere discoursen over handicap die dominant zijn in de Japanse samenleving, en voor vergelijk, waar passend, in de Nederlandse samenleving. De tweede fase bestaat uit een historische contextualisering van beleidsvorming en handicap in Japan. Dit project loopt tot 2020 in het kader van de Paralympische Spelen in Tokio en zal jaarlijkse rapporten publiceren en conferenties voor het grote publiek organiseren.

ONDERZOEKER

Anoma P. van der Veere

CONTACT

vanderveere@leidenasiacentre.nl
a.p.van.der.veere@hum.leidenuniv.nl

‘Misdaad in Japan? Welke misdaad?’ Interview Dr. Erik Herber in Trouw

‘Misdaad in Japan? Welke misdaad?’ Dr. Erik Herber legt uit in een interview met Trouw hoe misdaadcijfers tot stand komen in Japan.

Misdaadcijfers vertellen alleen het verhaal van delicten die geregistreerd worden. Dit zorgt ervoor dat niet alles aan het licht komt volgens dr. Herber. Toch is te zien dat misdaad in Japan lager ligt dan in andere landen, en bijvoorbeeld het moordcijfer laat zien dat misdaadcijfers toch wel aan de dalende kant zijn. Dit kan liggen aan sociale ontwikkelingen als vergrijzing, maar volgens dr. Herber is ook de inzet van burgers een belangrijke factor.

Lees het volledige artikel in Trouw: link.

Lees meer over Dr. Erik Herber en zijn project binnen het LeidenAsiaCentre “Crime Prevention as a Pastime: Japanese Citizens’ Contribution to Low Crime Rates” hier.

Interview met Professor Frank Pieke in Transfer: “China is onderdeel van ons leven”

Waarom kiezen Chinese studenten voor Nederland? Wat hopen ze te bereiken, hoe bevalt het hier? Dit jaar verscheen het eerste onderzoek dat daar inzicht in geeft, onder leiding van Frank Pieke, hoogleraar van het LeidenAsiaCentre.

Professor Frank Pieke van het LeidenAsiaCentre geeft een interview aan Transfer over Chinese studenten in Nederland. Voor veel Chinese studenten is het aantrekkelijk om in het buitenland te studeren. In China is de toegang tot topuniversiteiten zeer competitief waardoor veel Chinese studenten buiten China gaan zoeken. In samenloop met de toegenomen welvaart in China is het voor veel ouders nu ook betaalbaar geworden om hun kinderen in het buitenland te laten studeren volgens Professor Pieke.

Voor Chinese studenten zelf kan het een waardevolle strategie zijn om in het buitenland te studeren. Diploma’s zijn vaak meer waard dan die van lagere scorende universiteiten in China. Daarbij stimuleert de Chinese overheid studenten om naar het buitenland te gaan.

Lees het volledige interview op pagina 6 in Transfer: Interview Professor Frank Pieke.